• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

12η Ετήσια Τελετή Απονομής Αδειών και Μεταπτυχιακών Τίτλων

 

 Με επιτυχία στέφθηκε η 12η Ετήσια Τελετή Απονομής Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος του ΣΟΕΛ και Μεταπτυχιακών Τίτλων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών του ΙΕΣΟΕΛ. Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την 21η Νοεμβρίου 2014, επισφράγισε την ευόδωση των σχεδίων νέων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σπουδαστών καθώς και του ΙΕΣΟΕΛ αντιστοίχως.

Στην αγορά εργασίας εισέρχονται 97 νέοι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές οι οποίοι έχοντας πάρει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μπορούν να ξεκινήσουν και επισήμως την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επίσης, η τελετή επισφράγισε την επιτυχή ολοκλήρωση των προσπαθειών 146 σπουδαστών προγραμμάτων του ΙΕΣΟΕΛ, με 22 από αυτούς να λαμβάνουν έπαινο και 3 χρηματικό βραβείο αριστείας.

Στην τελετή επίσης ανακοινώθηκε επίσημα η εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ ΣΟΕΛ και Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας (ICAEW) για την παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος AMP στην Ελλάδα. Το νέο πρόγραμμα οδηγεί στην αμοιβαία αναγνώριση μελών των δύο ινστιτούτων και στην απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος του ΣΟΕΛ κ. Χαρίλαος Αλαμάνος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ICAEW κ. Michael Izza, παρουσίασαν τη νέα συνεργασία και τις δυνατότητες που αυτή παρέχει σε αυτούς που θα την εκμεταλλευτούν. Το ΣΟΕΛ. προβαίνοντας στην νέα αυτή συνεργασία προσβλέπει στη διεύρυνση τόσο της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο του ελέγχου και της λογιστικής όσο και των επαγγελματικών δυνατοτήτων των νέων επαγγελματιών.