• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

15ο ετήσιο Συνέδριο της FCM: « Παράθυρο στο μέλλον»

 

 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 το 15ο ετήσιο Συνέδριο της FCM που εκπροσωπεί τις επαγγελματικές οργανώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των μεσογειακών χωρών. Τους καλεσμένους υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας κ. Χαρίλαος Αλαμάνος και ο κ. Masum Turker, πρόεδρος της FCM. Και οι δύο ομιλητές τόνισαν τη σημασία της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων Ινστιτούτων  της Μεσογείου.  Αναφέρθηκε στις αρχικές προσπάθειες συντονισμού που έγιναν 20 χρόνια πριν στη Ρώμη και το πώς ωρίμασε η ιδέα και δυνάμωσε η FCM.

 

Ο κεντρικός άξονας των ομιλιών στο συνέδριο ήταν γύρω από τον τίτλο του συνεδρίου : « Παράθυρο στο μέλλον». Bασικός σκοπός των ομιλητών ήταν να διευρύνουν τη συζήτηση γύρω από τις προοπτικές του επαγγέλματος, την ανανέωσή του με νέο δυναμικό, και βοηθούσης της τεχνολογίας την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών.

Στη βασική του ομιλία ο αναπληρωτής πρόεδρος της IFAC κ. InKiJoo αναφέρθηκε στην ανάγκη της υποστήριξης και ενθάρρυνσης των νέων που έχουν ταλέντο και παίρνουν πρωτοβουλίες μέσα στο επάγγελμα. 

Ο αντιπρόεδρος της FCM κ.Pilippe Arraou έκανε μια εκτενή αναφορά στο πώς τα νέα τεχνολογικά δεδομένα στην ψηφιακή εποχή δημιουργούν και νέες ποιοτικές συνθήκες ανάπτυξης των υπηρεσιών.

Αίσθηση προκάλεσε και η ομιλία του κ.Brian McEnery, προέδρου του ACCA, για το πώς η ιρλανδική πολιτεία σε συνεργασία με τις τράπεζες επέλυσαν το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων». Αναλυτικά η ιρλανδική εμπειρία στο άρθρο του McEnery στον τεύχος 26 του Accountancy Greece, με τίτλο : ΝΑΜΑ, ένα όχημα αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Στα τρία πάνελ συζητήσεων διερευνήθηκαν αναλυτικά οι νέοι τομείς έρευνας, η σχέση της περιφερειακής με την παγκόσμια οικονομία και οι  πιθανές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Μεσογείου που συμπυκνώνονται στο τρίπτυχο : ανθρώπινη ανάπτυξη, σταθερότητα και ολοκλήρωση.

Οι μετέχοντες στο 15ο ετήσιο Συνέδριο της FCM συμφώνησαν ότι επρόκειτο για μια πολύ παραγωγική συνάντηση και ότι τα συμπεράσματα των ομιλιών και των συζητήσεων θα βοηθήσουν τα μέλη της FCM στην καλυτέρευση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη της ποιότητας τους έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Τέλος συμφώνησαν ότι η Ένωσή τους κατέκτησε ένα νέο πεδίο γνώσεων και αυτογνωσίας χρήσιμο και για την παραπέρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.