• Σήμερα είναι: Κυριακή, 26 Μαΐου, 2024

EBEA: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» παρουσίασε  το ΕΒΕΑ, κάνοντας λόγο για μια δράση που δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, Κ. Μίχαλος ανέφερε τα εξής:

«Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την ΕΛΑΝΕΤ. Μια συνεργασία η οποία έχει στόχο να βοηθήσει στην έγκυρη, έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων, σχετικά με τα προγράμματα ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά.

Σήμερα, παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Ένα πρόγραμμα που επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των υφιστάμενων μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.

Η δράση αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, που προσπαθούν να απαντήσουν δημιουργικά στην κρίση. Επιχειρήσεις που κατανοούν τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και επιδιώκουν – μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες – να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης.

Είναι γεγονός ότι η οικονομική μεγέθυνση των προηγούμενων δεκαετιών στηρίχθηκε στην αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης. Η χώρα δανειζόταν για να εισάγει και να καταναλώνει, ενώ η παραγωγική μας βάση έφθινε όλο και περισσότερο, μέσα σε ένα εχθρικό και άγονο περιβάλλον.

Τις συνέπειες τις βιώνουμε σήμερα όλοι. Γι’ αυτό και η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν. Το ζητούμενο δεν είναι να ξαναβρούμε δανεικά για να καταναλώνουμε αυτά που παράγουν άλλοι και να στηρίζουμε επενδύσεις και θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.

Το ζητούμενο είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε εθνικό πλούτο. Να αρχίσουμε να παράγουμε περισσότερα, καλύτερα, διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσία. Να αξιοποιήσουμε και να προβάλουμε τα πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να αυξήσουμε τα έσοδα της χώρας, όχι μέσα από το δανεισμό, αλλά μέσα από τις εξαγωγές.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να στηριχθεί στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και ειδικά των Μικρομεσαίων, που αποτελούν την καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και από την Πολιτεία και από το τραπεζικό σύστημα.

Το ΕΣΠΑ είναι πράγματι ένα πολύτιμο εργαλείο – το μόνο που διαθέτει σήμερα η χώρα – για να δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις και να κινητοποιήσει τη στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Για να υπάρξει, ωστόσο, αποτέλεσμα, χρειάζονται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εμείς, ως ΕΒΕΑ και ως Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, έχουμε επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της ρευστότητας. Χωρίς συνθήκες επαρκούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, δεν μπορούν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξει ουσιαστική – και όχι απλώς τυπική – ενεργοποίηση του τραπεζικού τομέα στα προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας που τρέχουν αυτό το διάστημα, με πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ζητάμε να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο εγχείρημα της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Και να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως «επαίτες» και «φτωχοί συγγενείς».

Το ΕΣΠΑ, μέσα από δράσεις και προγράμματα όπως αυτό που παρουσιάζεται σήμερα, παρέχει πράγματι σημαντικές ευκαιρίες. Και η διεκδίκησή μας είναι να υπάρξουν ακόμη περισσότερες, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να στηριχθεί σε μια σαφή στρατηγική, η οποία θα κατευθύνει πόρους στην επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην εξωστρέφεια. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια για έργα βιτρίνας, ούτε για σπατάλη πόρων σε αποσπασματικές και άστοχες δράσεις. Τώρα, χρειάζεται στόχευση, σχέδιο και αποτελεσματικότητα.

Πάνω από όλα, όμως, χρειάζεται να πιστέψουμε στις δυνάμεις των ελληνικών επιχειρήσεων και των ανθρώπων τους. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η ανάπτυξη της επόμενης μέρας θα προκύψει μόνο μέσα από τις προσπάθειες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε όλη τη χώρα. Και να τους παρέχουμε το οξυγόνο και τη στήριξη που έχουν ανάγκη.

Εμείς ως ΕΒΕΑ, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».