• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Michael Green, CEO του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SocialProgress Imperative (SPI)  μίλησε στο TedX Thessaloniki με θέμα την κατάταξη των ελληνικών περιφερειών στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Κοινωνικής Προόδου 2016.

Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Κοινωνικής Προόδου 2016;

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Κοινωνικής Προόδου 2016 αποκαλύπτει τα διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης 272 περιφερειών 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των περιφερειών είναι:

·         Οι Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες

·         Η Υγεία και η Ευημερία

·         Η Παροχή Ευκαιριών

Για να διαβάσετε το Δείκτη επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.deloitte.com/gr/spi

Οι οργανισμοί που εκπόνησαν το έργο

·         Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

·         Μη κερδοσκοπικός οργανισμός Social Progress Imperative

·         Βασκικό Ινστιτούτο Ανταγωνιστικότητας Orkestra.

Η Deloitte υποστηρίζει το Δείκτη μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας της με τον SPI.

Η  ομιλία του Michael Green στο TedX Thessaloniki μεταδόθηκε ζωντανά το Σάββατο 2 Απριλίου 2016 στις 18:00 στο www.deloitte.com/gr/spi