• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
Accountancy Greece – Τεύχος 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

04 news

10 Janine van Diggelen Η αμφισβητίας

18 Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης Έξυπνα επενδυτικά ισοδύναμα σε περιβάλλον υπερφορολόγησης:Τα οφέλη των υπεραποσβέσεων

22 Κωνσταντίνος Μίχαλος Η Ελλάδα χρειάζεται εθνικό σχέδιο, σύνεση, συναίνεση και συνεργασία

26 Βασίλης Κορκίδης Προαπαιτούμενο για την αγορά η θεσμοθέτηση «ακατάσχετου» επιχειρηματικού λογαριασμού και η διατήρηση των 100 δόσεων

29 Alexandre Makaronidis Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα: Ανάπτυξη και προοπτικές Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας λογιστικής και της χρηματοοικονομικής αναφοράς στα κράτη μέλη

32 Οικονομική κρίση και επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη Ελλάδα Κυριάκος Πατατούκας, Νικόλαος Λ Παπάκης

36 Ιστορία της λογιστικής στην Ελλάδα Κωνσταντίνος Ι Νιφορόπουλος

46 Αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών Ross Campbell

50 Η σημασία της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη δημιουργία αξίας Κιάρα Κόντη

52 Η τεχνολογία του bitcoin φέρνει επανάσταση στις συναλλαγές Άγγελος Βλασσόπουλος

54 Αναδιάρθρωση στη ναυτιλία: Περιορισμένες οι επιλογές Γιώργος Μάρκου

56 Χρηματοδότηση της ναυτιλίας: Δυσκολίες και εναλλακτικές Γιάννης Θωμόπουλος

58 Η ελληνική ναυτιλία και οι νέοι: Η μεγάλη (χαμένη;) ευκαιρία EY

60 Ανέτοιμες οι εταιρείες να μεταβούν αποτελεσματικά σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα KPMG

62 Αύξηση των παγκόσμιων επενδύσεων σε έργα υποδομών PwC

64 Η συνεισφορά στο ΑΕΠ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων PwC

67 Industry 4 0: Οι εταιρείες θα επενδύσουν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 900 δισ δολάρια ετησίως έως το 2020 PwC

71 Διαδίκτυο και ανάπτυξη PwC

73 Venture Capital: Η πορεία προς το μέλλον EY

75 Έρευνα: Καινοτομία και διαχείριση ταλέντων οι πυλώνες για το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων KPMG

76 Οι ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων και οι στόχοι τους PwC

80 Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής: Ένα βήμα πιο κοντά στο αυτονόητο Σπύρος Δημητρίου

82 Ευρωπαϊκές Κατασκευαστικές Δυνάμεις 2015 σε Ευρώπη και Ελλάδα Deloitte

84 H εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις εγχώριες καταναλωτικές δαπάνες Grant Thornton

86 Αθήνα: Πόλη ευκαιριών PwC

90 worldwide tax summaries – corporate taxes 2015/16: H φορολογία στην Ελλάδα PwC

92 Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα και ο ρόλος του επαγγέλματος Thomas Müller-Marqués Berger

95 Φορολογικό πλαίσιο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Βιβή Τσίρκα

106 Επαναπροσδιορίζοντας τη φορολογία διεθνώς: Στροφή προς τους έμμεσους φόρους Κώστας Κουνάδης

110 Εξελίξεις στα IFRS