• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Alpha Bank: Θετικές προβλέψεις για ανάκαμψη

 

Σε ανάλυση της Alpha χαρακτηρίζονται «έωλοι οι ισχυρισμοί ότι η ελληνική οικονομία έχει μπει σε παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας και ότι απλώς δεν καταρρέει με πάταγο όπως συνέβαινε στα πρώτα χρόνια των Μνημονίων».

Αναλυτικά, οι νέοι παράγοντες ουσιαστικής ανάκαμψης που προστίθενται στους ήδη υπάρχοντες, είναι:

Πρώτον, η αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων κατά 7,3% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2014 και κατά 1,6% σε ετήσια βάση (-1,0% χωρίς καύσιμα και λιπαντικά) στο 1ο 4μηνο του 2014, έναντι της πτώσης τους κατά -13,0% στο 1ο 4μηνο.2013. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την εκ νέου θετική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στο 2ο 3μηνο του έτους, μετά την μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξησή της κατά 0,7% στο 1ο 3μηνο.

Δεύτερον, η εντυπωσιακή βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος στη χώρα (που καταρτίζεται από το ΙΟΒΕ και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στο 103,7 τον Ιούνιο του 2014, από 99,1 τον Μάιο του ίδιου έτους και από 89,7 τον Αύγουστο του 2013.

 

Τρίτον, μόνο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές εξακολουθεί να διατηρείται σε αυξημένο αρνητικό επίπεδο, στο -19,1 τον Ιούνιο του 2014, από -20,3 τον Μάιο του 2014, παρά το ότι είναι σημαντικά βελτιωμένος σε σχάση με το -37,1 τον Οκτωβρίου του 2013.

Τέταρτον, επιταχύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αφού ανήλθαν στα 162,1 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2014, έναντι 161,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους και 160,5 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2014. Η επιτάχυνση της αυξητικής πορείας των καταθέσεων συμβαίνει μετά την εντυπωσιακή ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών από τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα από ξένους επενδυτές. Αυτοί οι επενδυτές, δείχνουν έμπρακτα με τις σημαντικές σε όγκο και ποιότητα επενδύσεις τους, την πίστη τους για την ουσιαστική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την αποκατάσταση σε ικανοποιητικά επίπεδα της κερδοφορίας των τραπεζών στα επόμενα έτη. Από την άλλη πλευρά, η επιστροφή των καταθέσεων θέτει τις βάσεις για την αποκατάσταση μιας θετικής ροής αύξησης των πιστώσεων προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Προς την κατεύθυνση της σταδιακής αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συμβάλλουν και η αναχρηματοδότηση ενός μεγάλου μέρους των εντόκων γραμματίων του δημοσίου με εισροές σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό – σε δραστικά μειωμένα επιτόκια για το ελληνικό δημόσιο, καθώς και οι εκδόσεις σημαντικών ποσών επιχειρηματικών ομολογιακών δανείων από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι εξελίξεις, απελευθερώνουν κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, των οποίων η ζήτηση για τραπεζικά δάνεια θα αυξηθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, όπως σηματοδοτείται από την εντυπωσιακή βελτίωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Έτσι, ο ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που ήταν ακόμη αρνητικός στο -3,5% σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2014, από -3,7% τον Απρ.2014 και από -4,1% τον Μάρτιο του 2014, αναμένεται να καταστεί θετικός από τις αρχές του 2015, ή, ενδεχομένως, και νωρίτερα.

Αυτές οι εξελίξεις στο σύνολό τους έρχονται να προστεθούν στην ήδη καταγεγραμμένη εντυπωσιακή άνοδο του τουρισμού στο 1ο 4μηνο του 2014, όπου καταγράφεται αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών με όλα τα μέσα κατά 21,1% σε ετήσια βάση και επίσης ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό κατά 27,8% σε ετήσια βάση.

Επίσης, συνεχίζεται απρόσκοπτα και η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και λοιπών υπηρεσιών χωρίς καύσιμα και πλοία στο 1ο 4μηνο του 2014 κατά 3,7% έναντι του 1ου 4μήνου του 2013 και κατά 37,8% έναντι του 1ου 4μήνου του 2010.

Τέλος, το 2014 σημειώνεται αξιοσημείωτη αύξηση και των καθαρών εισπράξεων εισοδημάτων από την ποντοπόρο ναυτιλία (εισπράξεις μείον πληρωμές στο εξωτερικό) κατά +24,2% στο 1ο 4μηνο του 2014, έναντι της πτώσης τους κατά -16,2% στο 1ο 4μηνο του 2013.