• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Alpha Bank: κριτική στα φορολογικά μέτρα

Εντελώς αδικαιολόγητα εμπόδια στην ανάκαμψη της χώρας βάζει, σύμφωνα με την Alpha Bank, η κυβέρνηση σύμφωνα με τα φορολογικά μέτρα που υιοθετεί, «υπό την πίεση του πιο οπισθοδρομικού μέρους του  πολιτικού συστήματος της χώρας και ομάδων συμφερόντων».

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της τράπεζας, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να εφαρμόζονται σημαντικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της εισροής επιχειρηματικών κεφαλαίων από εγχώριους και ξένους επενδυτές, η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί και πάλι πρέπον να επιβάλλει σημαντικά αντικίνητρα.

Ειδικότερα, αναφέρουν ότι το 2013 η Κυβέρνηση επέλεξε να επιβάλει ταυτόχρονα 5-διαφορετικούς φόρους στα ακίνητα και στην ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών. Επέβαλε δηλαδή τον διπλό ετήσιο φόρο (ΕΕΤΑ 2013 και ΦΑΠ 2013) ταυτόχρονα με τους ΦΑΠ 2010, 2011, 2012, ενώ το 2013 εισπράχθηκε και ένα μεγάλο μέρος του ΕΕΤΗΔΕ του 2012.

Από το σύνολο αυτών των φόρων η Κυβέρνηση εισέπραξε περί τα € 3,5 δις από όσους είχαν τη δυνατότητα, ή/και την ευαρέσκεια να πληρώσουν το σύνολο ή ένα μέρος των συνεπαγόμενων υπερ-διογκωμένων φορολογικών τους υποχρεώσεων, ενώ εάν εισέπραττε το σύνολο των βεβαιωμένων φόρων από τους ανωτέρω φόρους θα έπρεπε να εισπράξει άνω των € 5,8 δις (€ 3,0 δις από τους 4-ΦΑΠ και € 2,8 δις από τον ΕΕΤΑ 2013).

Ήδη στο 1ο 10μηνο 2013 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους περιουσίας αυξήθηκαν κατά € 433 εκατ., αλλά προφανώς θα αυξηθούν πολύ περισσότερο στους επόμενους μήνες.

Πλήγμα στο ΑΕΠ

Κατά την Alpha Bank, αυτή η φορολογική πολιτική στον τομέα των ακινήτων αφαίρεσε τουλάχιστον 2,0 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ το 2013 (εκ των οποίων οι 1,7 π.μ. ήταν η άμεση αρνητική επίπτωση από την πτώση των επενδύσεων και των συναλλαγών σε ακίνητα) και είχε μεγάλη συμβολή στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης αύξησης της απασχόλησης και στη διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα και το 2013.

Ειδικότερα, εισπράχθηκαν περί τα € 0,8 δις από τους επιπλέον ΦΑΠ το 2013, αλλά είναι βέβαιο ότι απολέσθηκαν φορολογικά έσοδα άνω των € 1,0 δις από την συνεπαγόμενη πτώση του ΑΕΠ, την περαιτέρω αναίτια μείωση των εισοδημάτων και, το σπουδαιότερο, από την περαιτέρω επιδείνωση των συναλλακτικών ηθών.

«Διότι αν επιβάλεις σε ένα νοικοκυριό με εισόδημα € 100 χιλ. να πληρώσει φόρους € 150 χιλ. μέσα σε ένα έτος, είναι ευνόητο ότι το νοικοκυριό αυτό δικαιολογημένα θα ενταχθεί στην κατηγορία εκείνων που ”δεν μπορούν να πληρώσουν”» τονίζει η Alpha Bank.

Η τράπεζα σημειώνει πως δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το κράτος αυξήθηκαν από τα 2,0 εκατ. στο τέλος Ιουν.2013 στα 2,7 εκατ. στο τέλος Οκτ.2013. Επίσης, τα νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 150 χιλ  στο τέλος Μαΐου 2013 στα 488 χιλ στο τέλος Οκτ.2013.

Τα λάθη του 2014

«Υπήρχε ωστόσο η προοπτική ότι από το 2014 η πολιτική αυτή θα ανήκε στο παρελθόν, με την επιβολή ενός ενιαίου ανταποδοτικού φόρου σε όλα τα ακίνητα (αστικά ακίνητα, εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα και μεγάλα αγροτεμάχια) με σχετικά χαμηλό συντελεστή που δεν θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων και στην οικονομία» τονίζει η Alpha Bank.

Όπως εξηγεί, ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να είναι ο ΕΝΦΑ μετά από διόρθωση της μεγάλης σχετικά επιβάρυνσης που επέβαλε στα εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα.

«Με τον ΕΝΦΑ περιοριζόταν, όπως ήταν αναγκαίο, η πολύ υψηλή φορολογική επιβάρυνση στα αστικά ακίνητα, από περίπου € 3,5 δις το 2013, σε περίπου € 2,0 δις με τον ΕΝΦΑ όπου θα υπήρχε συμβολή κατά € 600 εκατ. περίπου από τα εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα και κατά € 300 εκατ. περίπου από μεγάλα και μεγάλης αξίας αγροκτήματα στο σύνολο της χώρας» σημειώνει η Alpha Bank.

Όπως αναφέρει, είναι πραγματικά δυστύχημα για τη χώρα το γεγονός ότι αντί του ευρείας φορολογικής βάσης ΕΝΦΑ, επιβάλλεται και πάλι ένας αδιέξοδος φόρος, ο ΕΝΦΙΑ, που ουσιαστικά απαλλάσσει και πάλι από (ή ελαχιστοποιεί) την φορολογία τα μεγάλης αξίας εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα και εκτός σχεδίου πόλης αγροκτήματα και καταφεύγει και πάλι στην επιβολή διπλής φορολογίας κατοχής (ΕΝΦΙΑ+ΦΑΠ) στα αστικά ακίνητα.

«Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο ΕΝΦΙΑ+ΦΑΠ θα αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της οικονομίας το 2014, παρά την πολύ ευνοϊκή επίπτωση που μπορεί να έχει η σημαντική μείωση του φόρου επί των συναλλαγών ακινήτων» εκτιμά η Alpha Bank.\\\(πηγή: TO BHMA)