• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

AlphaBank, αλλαγή φρουράς

Αλλαγή φρουράς ιστορικών διαστάσεων συντελέστηκε στην AlphaBank. Ο επί δεκαετίες πρόεδρος της κ. Γιάννης Κωστόπουλος, υπέβαλλε την παραίτηση του και στη θέση του αναλαμβάνει ως μη εκτελεστικός πρόεδρος ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ.Βασίλης Ράπανος.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη χθεσινη συνεδρίασή του, εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την υπολειπόμενη διάρκεια της θητείας του, τους Βασίλειο Θ. Ράπανο σε αντικατάσταση του Γιάννη Σ. Κωστοπούλου, Shahzad Shahbaz σε αντικατάσταση του Αθανασίου Μ. Βερέμη, Ευθύμιο Ο. Βιδάλη σε αντικατάσταση του Παύλου Γ. Καρακώστα και Ibrahim S. Dabdoub σε αντικατάσταση του Γεωργίου Ε. Αγουρίδη. Περί της εκλογής των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Μη εκτελεστικό μέλος:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο Βασίλειος Θ. Ράπανος.

Εκτελεστικά μέλη

Διευθύνων σύμβουλος, ο Δημήτριος Π. Μαντζούνης.

Εντεταλμένοι σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

Μη εκτελεστικά μέλη

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης και η Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου.

Μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μηνάς Γ. Τάνες.

Μέλη, οι Παύλος Α. Αποστολίδης, Ευάγγελος Ι. Καλούσης, Ιωάννης Κ. Λύρας, Ibrahim S. Dabdoub και Shahzad Shahbaz.

Μη εκτελεστικό μέλος, κατ’ άρθρο 1 ν. 3723/2008, το Ελληνικό Δημόσιο, διά του υπ’ αυτού ορισθέντος (βάσει της υπ’ αριθ. 26320/Β 1278/18.6.2010 απόφασης του υπουργού Οικονομικών) εκπροσώπου του Σαράντη-Ευάγγελου Γ. Λώλου.

Μη εκτελεστικό μέλος κατ’ άρθρο 6 παρ. 9 ν. 3864/2010, η Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 18/28.1.2014 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η αποχώρηση Κωστόπουλου μετά από δεκαετίες στο «τιμόνι» της τράπεζας έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Alpha Bank έχει θέσει τις βάσεις για την πλήρη επιστροφή της σε ιδιωτικά χέρια, κι έχοντας καταφέρει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση με δύο επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίου τους τελευταίους μήνες.
Στόχος της διοίκησής της μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, εκτός από την ταχύτερη αποχώρηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από το μετοχικό της κεφάλαιο, αποτελεί η επιστροφή σε σταθερή κερδοφορία, που θα επιτρέψει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους για πρώτη φορά από το 2008.