• Σήμερα είναι: Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023

Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός του εσωτερικού ελέγχου, ΕΥ

Η παγκόσμια τεχνολογική επανάσταση μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία με ραγδαίους ρυθμούς και δημιουργεί ένα ρευστό επιχειρηματικό τοπίο, στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν.

Νέα δεδομένα και εξελίξεις, όπως οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες του καταναλωτικού κοινού, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα, οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται, οι διαφοροποιούμενες τεχνολογίες, καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες κυρώσεις για παραβάσεις νόμων και κανονισμών, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή και μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα τόσο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να αλλάξει την οπτική του, να επενδύσει και να υιοθετήσει νέες εφαρμοσμένες τεχνολογίες, μεθοδολογίες και πρακτικές. Ο δρόμος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εσωτερικού ελέγχου απαιτεί τη δέσμευση των ιδίων των στελεχών των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και την έμπρακτη υποστήριξη από τη διοίκηση του οργανισμού.

Η αποστολή του εσωτερικού ελέγχου δεν θα αλλάξει, απλώς θα εξελιχθεί, προκειμένου ο εσωτερικός έλεγχος να βρει ένα καλύτερο σημείο ισορροπίας μεταξύ του διασφαλιστικού και συμβουλευτικού του ρόλου. Για να το πετύχουν αυτό, τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επανεξετάζοντας ολιστικά το μοντέλο λειτουργίας τους, το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

Ο κ. Μιχάλης Πετροδασκαλάκης, Associate Partner του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής του Internal Audit της ΕΥ στην περιοχή της Κεντρικής – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, σημειώνει ότι: «Στο μέλλον, ο εσωτερικός έλεγχος θα λειτουργεί ως πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η τεχνολογία θα επιτρέψει την παρακολούθηση των κινδύνων σε πραγματικό χρόνο και την έγκαιρη αναφορά των ευρημάτων υψηλού κινδύνου, οδηγώντας σε αξιόπιστες αποφάσεις και τελικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης».