• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Δεν μετακομίζουν οι επιχειρήσεις λόγω χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή.

Grant Thornton

 

Έρευνα που διεξήχθη σε πλέον των 3.400 επιχειρήσεων από 44 κράτη δείχνει ότι το 67% αυτών δεν θα μετέφεραν την έδρα τους σε άλλη χώρα αποβλέποντας στην εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή εταιρικού φόρου εισοδήματος.

Οι επιχειρηματίες της Νέας Ζηλανδίας είναι οι πλέον αρνητικοί στο ενδεχόμενο μετεγκατάστασης –το 94% δηλώνει ότι δεν θα μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό επιδιώκοντας χαμηλότερη φορολόγηση. Ακολουθούν οι επιχειρηματίες της Γεωργίας (92%), της Ελβετίας (90%), της Γαλλίας (88%), της Γερμανίας (87%) και της Ιρλανδίας (86%). Οι χώρες των οποίων οι περισσότερες επιχειρήσεις θα μετέφεραν την έδρα τους προσβλέποντας σε χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές είναι η Ρωσία, η Ινδία, η Ταϊβάν, η Ελλάδα, η Μποτσουάνα και η Νορβηγία.

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι έλληνες επιχειρηματίες, ωστόσο, παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το 38% δήλωσε ότι θα επέλεγε τη μετεγκατάσταση εφόσον η μείωση του εταιρικού φόρου θα ήταν μεγαλύτερη από 10%, ενώ το 34% των ελλήνων επιχειρηματιών δεν θα μετέφερε την έδρα του σε άλλη χώρα, όποια κι αν ήταν η μείωση των φόρων.

«Οι ονομαστικοί φορολογικοί συντελεστές είναι μόνο η μία όψη του νομίσματος», αναφέρει η Francesca Lagerberg, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Grant Thornton UK, και προσεχώς επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων της Grant Thornton International Ltd παγκοσμίως. «Αυτό που έχει σημασία για τις περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς είναι η διαχείριση της συνολικής φορολογικής τους επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα μία μεμονωμένη αλλαγή να μην αποτελεί πάντα επαρκή και ικανή συνθήκη για τη λήψη τέτοιων σημαντικών αποφάσεων . Παρόλα αυτά, ένας συνδυασμός παραγόντων μπορεί όντως να οδηγήσει σε αλλαγές, όπως παρατηρήθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν πολλές εταιρείες μετέφεραν τις διοικήσεις τους στο εξωτερικό και μετά ανέτρεψαν τα πεπραγμένα όταν μειώθηκαν οι συντελεστές εταιρικού φόρου και εισήχθησαν νέες φοροαπαλλαγές».

Πάνω από τα δύο τρίτα των επιχειρηματιών (68%) δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν ένα μειωμένο φορολογικό συντελεστή στη χώρα τους, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε κατάργηση φορολογικών απαλλαγών. Τη δήλωση αυτή υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες στο Βιετνάμ (σε ποσοστό 94%), στη Λιθουανία (92%), στη Μαλαισία (92%), στο Περού (90%), στην Ελλάδα (88%), στο Μεξικό (82%), στην Ινδία (81%) και στις ΗΠΑ (81%).

«Ένας αντισταθμιστικός συμβιβασμός μεταξύ φοροαπαλλαγών και ονομαστικών φορολογικών συντελεστών, με στόχο την υιοθέτηση ενός απλού χαμηλού φορολογικού συντελεστή με καμία ή με ελάχιστες απαλλαγές, έχει όντως το πλεονέκτημα της απλότητας. Η δυσκολία έγκειται στο ότι οι φοροαπαλλαγές είναι δύσκολο να αναιρεθούν άπαξ εισαχθούν, ειδικά στις χώρες εκείνες που παλεύουν αυτήν τη στιγμή για να αναπτυχθούν και οι οποίες χρησιμοποιούν τις φοροαπαλλαγές για να δώσουν ώθηση σε συγκεκριμένους τομείς ή βιομηχανίες», συνέχισε η Lagerberg.

«Σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις υπάρχουσες φοροαπαλλαγές και, αν αυτές καταργηθούν, η απόφαση μπορεί να μην φαίνεται πλέον ικανοποιητική, μιας και τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στις επιχειρήσεις αρέσει η ασφάλεια και γι’αυτό κάθε αλλαγή χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία και καθαρή επικοινωνία».

Τρεις στους πέντε επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν (61%) πιστεύουν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν λαμβάνουν επαρκή και αποτελεσματικά φορολογικά μέτρα, ώστε να συμβάλλουν στην ελάττωση της οικονομικής πίεσης. Οι χώρες στις οποίες εντοπίστηκε η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια είναι η Αργεντινή (92%), η Ιαπωνία (86%), η Πολωνία (82%), η Ισπανία (82%), η Λετονία (78%), η Αυστραλία (77%) και η Δανία (76%).

«Αυτό ίσως δεν μας προκαλεί έκπληξη, μιας και συνεχώς ζητάμε περισσότερα» , ανέφερε η Lagerberg. «Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σημερινό περιβάλλον, όπου τα φορολογικά ζητήματα αποτελούν την πρώτη είδηση, ιδανικό θα ήταν οι κυβερνήσεις να συνεργάζονται περισσότερο όσον αφορά τα φορολογικά θέματα και να υπάρχει διαφάνεια σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Experian τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2012 ως μέρος της τρίμηνης έρευνας Grant Thornton International Business Report, με 3.450 συμμετέχοντες σε 44 χώρες.

 

 

 

Σημειώσεις

Η έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton παρέχει ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις και τις προσδοκίες πάνω από 12.500 επιχειρήσεων ανά έτος σε 44 χώρες. Αυτή η μοναδική έρευνα αξιοποιεί δεδομένα τάσεων εδώ και 21 χρόνια για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και 10 χρόνια για τις περισσότερες μη ευρωπαϊκές. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε το: www. internationalbusinessreport.com

 

Συλλογή δεδομένων

Τη συλλογή δεδομένων διαχειρίζεται η Experian, ο ερευνητικός πυρήνας της Grant Thornton International. Τα ερωτηματολόγια μεταφράζονται, έτσι ώστε κάθε χώρα που συμμετέχει να έχει την επιλογή να προσθέσει έναν μικρό αριθμό συγκεκριμένων ερωτήσεων επιπλέον του κυρίως ερωτηματολογίου. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων γίνεται ανά τετράμηνο. Η έρευνα πραγματοποιείται κυρίως μέσω τηλεφώνου.

 

Δείγμα

Η IBR είναι μια έρευνα τόσο εισηγμένων όσο και μη επιχειρήσεων. Τα δεδομένα γι’ αυτό το κείμενο προκύπτουν από συνεντεύξεις 3.450 επιχειρήσεων σε διευθύνοντες συμβούλους, προέδρους, διευθυντικά στελέχη ή άλλα ανώτερα στελέχη κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012.