• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Διαφάνεια και νέες τεχνολογίες το μέλλον των εταιρικών αναφορών

Η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία, βασισμένη στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αναφορών, την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των εταιρικών αναφορών, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (FAAS) της ΕΥ, με τίτλο «How can the digital transformation of reporting build the bridge between trust and long-term value?»

Στην ετήσια παγκόσμια έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 CFOs ή Financial Controllers μεγάλων επιχειρήσεων, με έσοδα άνω των 500 εκατ. δολαρίων, από 25 χώρες. Διαπιστώθηκε ότι οι αναφορές που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και βασίζονται στη δημιουργία αξίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικά δεδομένα και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη του κοινού προς τις επιχειρήσεις, αποτελούν βασική πρόκληση σε ένα περιβάλλον παρατυπιών σε θέματα εταιρικής δεοντολογίας και άλλων αμφισβητήσεων.

Διεθνώς, μόνο το 58% των χρηματοοικονομικών στελεχών, που συμμετείχαν στην έρευνα, εκτιμά ότι η εμπιστοσύνη του κοινού στις επιχειρήσεις είναι υψηλή, ενώ η διαφάνεια στις εταιρικές αναφορές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Σε τοπικό επίπεδο, οι ερωτηθέντες στην Ιαπωνία εμφανίζονται ελαφρώς πιο αισιόδοξοι (68%) από τους ομολόγους τους στην αμερικανική ήπειρο (63%), την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (59%) και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική (ΕΜΕΙΑ) (55%).

Οι αναφορές για μη χρηματοοικονομικά στοιχεία αποκτούν πρωταρχική σημασία, με το 72% των χρηματοοικονομικών στελεχών να δηλώνει ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο στις αποφάσεις των επενδυτών. Συνεπώς, οι οικονομικές διευθύνσεις θα πρέπει να διαχειρίζονται τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση με την ίδια αυστηρότητα και διασφάλιση όπως τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, το 19% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν επαληθεύεται ξεχωριστά σήμερα.

Τα έξυπνα δεδομένα, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, αναμένεται να παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση για τις εκθέσεις εταιρικών αναφορών

Η έρευνα διαπιστώνει ότι ο τεράστιος όγκος δεδομένων που συλλέγεται από τις οικονομικές διευθύνσεις δεν αξιοποιείται επαρκώς. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο διαθέτουν σήμερα μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από ποτέ άλλοτε, εξαιτίας της αύξησης των δυνατοτήτων επεξεργασίας των υπολογιστών, της αυξανόμενης συνδεσιμότητας, του cloud και των τεράστιων δυνατοτήτων αποθήκευσης δεδομένων. Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία και ο όγκος δεδομένων αποδεικνύονται συχνά δυσβάστακτοι για πολλές από τις ομάδες που συντάσσουν εταιρικές αναφορές, με το 49% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δαπανά περισσότερο χρόνο για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων παρά για την ανάλυσή τους.

Η έρευνα εντοπίζει δύο προτεραιότητες ως προϋποθέσεις για την πλήρη αξιοποίηση των έξυπνων τεχνολογιών ως προς τις εταιρικές αναφορές: την αξιοποίηση της ραγδαίας τεχνολογικής προόδου, της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στα data analytics. Σύμφωνα με το 44% των ερωτηθέντων, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η σημαντικότερη τεχνολογία σε πέντε χρόνια, ακολουθούμενη από τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) (32%) και τα εργαλεία που βασίζονται στο blockchain (24%). Ωστόσο, ο κίνδυνος σχετικά με τα δεδομένα παραμένει η κορυφαία πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ομάδες εταιρικών αναφορών, με το 54% να τον αναδεικνύει ως την πρώτη πηγή ανησυχίας.

Ο μετασχηματισμός του εργατικού δυναμικού «κλειδί» για τις χρηματοοικονομικές αναφορές

Καθώς η λειτουργία των εταιρικών αναφορών υιοθετεί τις έξυπνες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών, θα απαιτηθεί και ένα διαφορετικό προφίλ ανθρώπινου δυναμικού και δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τις οικονομικές διευθύνσεις να προσλάβουν άτομα με νέες δεξιότητες. Επιπλέον, σημαντική πλειοψηφία (76%) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη πρόσληψης στελεχών με μη παραδοσιακό υπόβαθρο.

Και ενώ οι οικονομικές διευθύνσεις αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα του μετασχηματισμού του ανθρώπινου δυναμικού, αναγνωρίζουν, επίσης, τα εμπόδια. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των χρηματοοικονομικών στελεχών υποστηρίζουν ότι η αντίσταση στην αλλαγή και οι διαφορές στην κουλτούρα εντός των ομάδων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ψηφιακή καινοτομία. Η έρευνα προσδιορίζει δύο προτεραιότητες για τις ομάδες σύνταξης εταιρικών αναφορών σε σχέση με τις προκλήσεις του ανθρώπινου δυναμικού: πραγματοποίηση προσλήψεων με δημιουργικό τρόπο και καινοτόμος προσέγγιση ως προς τις διαδικασίες προσέλκυσης προσωπικού. Οι δεξιότητες με υψηλή ζήτηση, όπως η εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και το machine learning, θα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της καινοτομίας, με το 72% των ερωτηθέντων να θεωρεί τις δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ως τις πλέον κρίσιμες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Κώστας Σταθόπουλος, εταίρος και επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η παγκόσμια έρευνα της EY φανερώνει πως η προτεραιότητα για τις εταιρικές αναφορές μετατοπίζεται πρωτίστως στη διαφάνεια και στην παροχή, προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της εταιρικής απόδοσης και των δυνατοτήτων μιας επιχείρησης να δημιουργεί αξία στο μέλλον. Το γεγονός ότι πολλά χρηματοοικονομικά στελέχη συνειδητοποιούν ότι η κοινή γνώμη δεν δείχνει αρκετή εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις στη χώρα μας να επενδύσουν στη δημιουργία εταιρικών αναφορών, όχι μόνο χρηματοοικονομικών αλλά και μη χρηματοοικονομικών, με έμφαση στην ποιότητα και τη διαφάνεια, προκειμένου να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης. Η παροχή υψηλής ποιότητας μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία να έχουν πολύ βαθύτερη κατανόηση για τις προοπτικές και τις δυνατότητες μιας εταιρείας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και την κοινωνία. Για να καταφέρουν να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, καθώς και να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό με νέες δεξιότητες».

ΕΥ