• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2023

Eξόφληση δανείων του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ

Στην εξόφληση δανείων του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ προχώρησε το Ελληνικό Δημόσιο στο πρώτο τρίμηνο του 2014.
Στο τέλος Μαρτίου 2014 το συνολικό ύψος των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ ανερχόταν σε 211,8 δισ. ευρώ, έναντι  213,152 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2013. Στο διάστημα  Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 το Ελληνικό Δημόσιο εξόφλησε δάνεια του ΔΝΤ ύψους 1,34 δισ. ευρώ, αλλά και τόκους για τα δάνεια του επίσημου τομέα ύψους 669 εκατ. ευρώ.

Λόγω αλλαγών στη συναλλαγματική ισοτιμία τα δάνεια του επίσημου τομέα  επιβάρυναν πρόσθετα το Δημόσιο κατά 46 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμοιβές και λοιπές δαπάνες αύξησαν τα έξοδα για την αποπληρωμή τόκων την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014 κατά 32 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν περίοδο χάριτος 39 μηνών μέχρι να ξεκινήσει η αποπληρωμή τους, η οποία ολοκληρώνεται σε οκτώ ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.

Το 2014 οι λήξεις χρεολυσίων για τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα ανέλθουν συνολικά στα 7,35 δισ. ευρώ. Η αποπληρωμή των υπόλοιπων δανείων του ΔΝΤ θα γίνει από το 2015 και μετά.