• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

EDITORIAL 01

Αγαπητοί συνάδελφοι

Έχετε στα χέρια σας το πρώτο τεύχος του περιοδικού που εκδίδεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μέσω του εκπαιδευτικού του φορέα (ΙΕΣΟ- ΕΛ) με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ.

Το περιοδικό ήταν μια ανάγκη των καιρών. Ο χώρος μας έχει διευρυνθεί, το πεδίο των επαγγελματικών ενασχολήσεών μας έχει εισέλθει σε νέα αντικείμενα, το επιστημονικό μας πεδίο έχει απλώσει τους ορίζοντές του και, καθώς συνεχώς προστίθενται νέα ζητήματα προς διερεύνηση, οι εταιρείες του κλάδου καλούνται με μεγαλύτερη συχνότητα να επιλύσουν όλο και δυσκολότερα προβλήματα.

Υπήρχε, λοιπόν, η ανάγκη της ύπαρξης ενός περιοδικού επιστημονικής αιχμής αλλά και βαθύτερης πληροφόρησης και αλληλοσυνεννόησης. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία θέτει την ανάγκη της διεθνοποίησης των προβληματισμών και της συλλογικής εργασίας πάνω στα νέα δεδομένα.

Το περιοδικό φιλοδοξεί να είναι, κυρίως, ένας συνεκτικός δεσμός του κλάδου, ένας τόπος συνάντησης προβληματισμών, ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων.

Στόχος μας η ενημέρωση των μελών, η ανάλυση ελεγκτικών και φορολογικών θεμάτων, η παρουσίαση των αλλαγών στην οικονομία, τη νομοθεσία, τη φορολογία, το εμπορικό δίκαιο και αλλού.

Επίσης, θέλουμε το περιοδικό να γίνει ένα πεδίο παρουσίασης ερευνών, μελετών και άλλων ζητημάτων με στόχο την επίτευξη ενός άτυπου διαρκούς διαλόγου με τα μέλη μας.

Δεν υπάρχουν πια έτοιμες συνταγές. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής χρειάζεται να ενημερώνεται συνέχεια, να μελετάει αλλά και να συμμετέχει στους προβληματισμούς όλης της οικονομικής κοινότητας. Γι’ αυτό το λόγο το περιοδικό μας θα δημοσιεύει άρθρα και συνεντεύξεις επώνυμων στελεχών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, άρθρα διεθνών οικονομικών παραγόντων και εταιρικών στελεχών που θα συντείνουν στην ολόπλευρη πληροφόρηση και θα βοηθούν την ουσιαστική ενασχόληση των μελών με το σημερινό γίγνεσθαι.

Θέλουμε το περιοδικό μας να είναι έκφραση της συλλογικής ανησυχίας των μελών μας και να δίνει βήμα παρουσίασης των επιστημονικών μας παρεμβάσεων. Καλούμε κάθε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή να συμβάλει με ιδέες, απόψεις και κείμενα στην καλυτέρευση του περιοδικού μας.

Σας ευχόμαστε μια νέα δημιουργική περίοδο.

Η Συντακτική Επιτροπή