• Σήμερα είναι: Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

EDITORIAL 03

Αγαπητοί αναγνώστες,

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην παγκόσμια οικονομική σκηνή έχουν αφήσει ανεξίτηλα σημάδια και στη χώρα μας.

Βιώνουμε τη σημαντικότερη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση, με συνέπειες οι οποίες αναμένεται να είναι ορατές το τρέχον αλλά και τα επόμενα έτη.

Κοινός τόπος είναι ότι η διεθνής οικονομική κρίση βρήκε την ελληνική οικονομία σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, τα μεγάλα ελλείμματα και το υψηλό χρέος του δημοσίου τομέα επιβαρύνουν σημαντικά την οικονομία.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ένα πολύ δύσκολο και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ στην κρίσιμη αυτή περίοδο έχει επιλέξει δύο βασικούς πυλώνες δράσης:

– Ενεργή συμμετοχή στα οικονομικά δρώμενα.
– Συνεχείς προσπάθειες για την αναβάθμιση του ελεγκτικού επαγγέλματος.
Ο πρώτος πυλώνας υλοποιείται με τις συνεχείς παρεμβάσεις που γίνονται μέσα από το περιοδικό μας Accountancy Greece για θέματα που άπτονται των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τη διενέργεια ημερίδων όπου πα- ρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά προτάσεις για την έξοδο από την κρίση και, τέλος, την πρακτική ενασχόληση ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την επικουρική και συμβουλευτική υποστήριξη στην εκπόνηση των μεσοπρόθεσμων δράσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα αναδεικνύουμε ως πρώτιστο καθήκον για το σύνολο του ελεγκτικού επαγγέλματος την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επενδύουμε σε σύγχρονα μηχανογραφημένα προγράμματα ελέγχου, πλήρως συμβατά με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, υλοποιούμε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης, επικεντρωμένα στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Δημιουργήσαμε επιτροπή τεχνικής υποστήριξης, έτσι ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να υποστηρίζεται το έργο όλων των μελών μας και, τέλος, ξεκινήσαμε συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες μας και να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε το ελεγκτικό επάγγελμα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η κρίση, πέρα από τις οδυνηρές συνέπειες για την οικονομία της χώρας μας, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα μία ευκαιρία για να βελτιώσουμε αδυναμίες του παρελθόντος, να επιλύσουμε λιμνάζοντα θέματα, να συνειδητοποιήσουμε ακόμα πιο έντονα την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχουμε.

Η Συντακτική Επιτροπή