• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

EDITORIAL 06

Αγαπητοί αναγνώστες,

Μέσα σε ένα κλίμα ρευστότητας, η χώρα μας μπαίνει σε μια νέα εποχή με μεγάλα ζητούμενα. Η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και το μετασχηματισμό της οικονομίας σε μια σύγχρονη αγορά που θα λειτουργεί με κανόνες, θα είναι ανοικτή, θα επικεντρώνει στους παραγωγικούς τομείς και θα έχει πλάι της έναν επιτελικό, παραγωγικό δημόσιο τομέα.

 

Όλοι προσδοκούμε σε μια ανάπτυξη που θα μειώσει τα δημόσια ελλείμματα και το χρέος, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα μειώσει την ανεργία. Για να μιλήσουμε όμως για τον αναπτυξιακό δρόμο εξόδου από την κρίση επιβάλλεται να κατανοήσουμε πρώτα το περιβάλλον, το σημείο εκκίνησης της νέας αναπτυξιακής προσπάθειας, καθώς και τα βασικά χα- ρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι αφιερωμένο σε αυτές τις προσπάθειες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η έρευνα της McKinsey που δημοσιεύουμε προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την επόμε- νη δεκαετία στη χώρα μας, καθώς και τις προδιαγραφές για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης αυτής. Προτείνει επίσης εξειδικευμένες κλαδικές και οριζόντιες δράσεις που αφορούν τόσο το κράτος όσο και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Για να το κάνει αυτό αναλύει προηγουμένως τη δομή και τις προοπτικές ανάπτυξης βασικών τομέων της οικονομίας. Πρόκειται για ένα υλικό στοχασμού αλλά και δράσης, που απευθύνεται σε κάθε Έλληνα που ανησυχεί αλλά και στους επαγγελματίες διαφόρων τομέων του δημοσίου και της αγοράς.

Τέλος, δημοσιεύουμε μια συζήτηση με νεότερα μέλη του κλάδου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, που λίγο πριν μπουν στην παραγωγή ξεδιπλώνουν τα οράματα και τους προβληματισμούς τους.

Η Συντακτική Επιτροπη