• Σήμερα είναι: Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

EDITORIAL 07

Αγαπητοί αναγνώστες,

Ζούμε, ίσως, ιστορικές στιγμές και για την Ελλάδα και την για την Ευρώπη. Η ανάπτυξη των δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όπου οι ηγεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. καλούνται να λάβουν ιστορικές αποφάσεις. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. κατέληξαν, τον Ιούνιο του 2012, σε μια σειρά συμβιβαστικών αποφάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αρχή του τέλους της κρίσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες εξελίξεις και σε αυτά τα ζητήματα είναι αφιερωμένα ορισμένα άρθρα του τεύχους.

Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας, έχοντας μια αριθμητικά ισχυρή κυβέρνηση, έχει να λάβει τις δικές της αποφάσεις με στόχο την έξοδο από την κρίση. Το ζητούμενο είναι οι προσπάθειες ανάπτυξης, θέμα για το οποίο και σε αυτό το τεύχος θα βρείτε ενδιαφέρουσες προτάσεις. Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ-ΕΒΕΟ), υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), παρουσίασαν –και εμείς αποκωδικοποιούμε– ένα σύνολο προτάσεων για τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και τις δυνητικές κατευθύνσεις για την επανεκκίνησή της, βασιζόμενες στις δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να αναπτύσσουν ανταγωνιστικές δραστηριότητες και προϊόντα σε διεθνές επίπεδο.

Η εφαρμογή του Φορολογικού Πιστοποιητικού, πρωτόγνωρη ενέργεια για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας, κινητοποίησε τις επιχειρήσεις του κλάδου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Το Accountancy Greece δημοσιεύει μια έρευνα ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές ελεγκτικές επιχειρήσεις που φανερώνουν τις πρώτες δυσκολίες και ορισμένα από τα προς επίλυση προβλήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν.

Η Συντακτική Επιτροπη