• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

EDITORIAL 08

Αγαπητοί αναγνώστες,

H κρίση έχει επιβάλει στις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους. Επίσης έχει οδηγήσει στην ανάγκη νέων ερευνών και στατιστικών δεδομένων, ώστε να γίνεται πιο κατανοητή η οικονομική συγκυρία και να προγραμματίζονται καλύτερα οι μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις.

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε, μεταξύ άλλων, δύο ενδιαφέρουσες έρευνες. Η πρώτη αφορά τους οικονομικούς ηγέτες (CFO). Με την ελληνική οικονομία σε ύφεση από το 2008, οι εταιρείες χρειάζονται οικονομικούς ηγέτες που να μπορούν να διαχειρίζονται τον κίνδυνο, τη ρευστότητα και τον έλεγχο του κόστους. Όμως η αλλαγή της εποχής έχει επιβάλει αλλαγές και στην αναζητούμενη ποιότητα των CFO. Σήμερα οι οικονομικοί ηγέτες, σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να διαθέτουν μια πολύ ευρύτερη γκάμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Πρέπει να διαθέτουν στρατηγικό όραμα, τη δυνατότητα να αμφισβητούν και να ελέγχουν ως προς την ορθότητά τους διευθυντικές αποφάσεις και μια ισχυρή σχέση τόσο με εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς μετόχους της εταιρείας.

Η κρίση έχει επιβάλλει επίσης καλύτερη μελέτη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η άλλη έρευνα που δημοσιεύουμε εστιάζει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 50 χώρες, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει οικονομικής σπουδαιότητας, μεγέθους και γεωγραφικής ποικιλομορφίας. Οι χώρες αυτές κρίθηκαν με βάση πέντε κριτήρια: περιβάλλον επιχειρηματικής λειτουργίας, επιστήμη και τεχνολογία, εργασία και ανθρώπινο κεφάλαιο, οικονομία και ανάπτυξη, επενδυτικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση παρέχει μια αληθινή απεικόνιση της δύναμης κάθε χώρας ως τόπου ανάπτυξης της επιχειρηματικής δυναμικότητας και μπορεί να οδηγήσει ανάλογα τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Δημοσιεύουμε ακόμα μια έγκυρη ανάλυση του γερμανικού Ιδρύματος για τις Διεθνείς Σχέσεις και την Ασφάλεια (SWP), όπου διαφαίνονται ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία ανάκαμψης της χώρας σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

Το Accountancy Greece θα συνεχίσει να προβάλλει έρευνες και στοιχεία που θα δίνουν τη σημερινή εικόνα του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος και καλεί τους συνεργάτες και φίλους του να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.

Η Συντακτική Επιτροπή