• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

EDITORIAL 09

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η συντακτική επιτροπή του Accountancy Greece σας εύχεται μια καλή χρονιά. Με τη νέα χρονιά η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα φάση και όλοι ελπίζουν και σε μια νέα εποχή. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση να εφαρμόσει αποφάσεις που έλαβε, κυρίως, την προηγούμενη χρονιά και να χαράξει αναστροφή της υφεσιακής πορείας. Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα εφαρμοστεί έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη, καθώς η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα επηρεάσει θετικά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύουμε ολόκληρη την ομιλία του Τσαρλς Νταλάρα, που έγινε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς στην Αθήνα, ο οποίος έχοντας σαφή επίγνωση των ελληνικών προβλημάτων προτείνει πέντε σημεία για να επιστρέψει η χώρα στην ανάκαμψη. Κατά τον διεθνή αυτόν εμπειρογνώμονα, η νέα στρατηγική πρέπει να στηρίζεται στους εξής 5 πυλώνες: Περισσότερο σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή. Περαιτέρω χρηματοδότηση για την υποστήριξη αυτής της προσαρμογής. Επιτάχυνση των κρατικών επενδύσεων. Εντατικοποίηση των δομικών μεταρρυθμίσεων, όπως βελτιωμένη είσπραξη φόρων, συγχρονισμό του μεγέθους και του σκοπού των κοινωνικών δαπανών και παροχών, φιλελευθεροποίηση των αγορών προϊόντος και εργασίας και αποφασιστικές κινήσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις. Τέλος, η επανακεφαλαιοποίηση και η επαρκής παροχή ρευστότητας στις τράπεζες θα επιτρέψει την απαιτούμενη για τη σταθεροποίηση της οικονομίας επέκταση πίστωσης.

Στο ίδιος τεύχος ο καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης αναλύει το γιατί «χωρίς βιώσιμο κράτος δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης» και ανατρέχει στην πορεία της χώρας τα τελευταία πενήντα χρόνια και στη σχέση της με την Ευρώπη για να τεκμηριώσει τις προδιαγραφές για ένα καλύτερο μέλλον.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην αρχή της χρονιάς, θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για μια νέα πορεία.

Η Συντακτική Επιτροπή