• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

EDITORIAL 10

Αγαπητοί αναγνώστες,

Στο παρόν τεύχος φιλοξενούμε τρεις σημαντικές συνεντεύξεις. Ο δρ Andreas Bergmann, πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), σε αποκλειστική συνέντευξή του αναφέρεται στην αναγκαιότητα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και στο δημόσιο. Τονίζει ότι η προτροπή να εφαρμοστούν τα ΔΛΠ στον δημόσιο τομέα μπορεί να αποτελέσει βραχίονα των αλλαγών που απαιτούνται ώστε το δημόσιο να επιτελέσει το ρόλο του μακριά από σκιές του παρελθόντος. Στη συζήτηση με τον δρα Αντρέας Μπέργκμαν διαφαίνονται οι δυνατότητες του δημόσιου τομέα μετά την εφαρμογή των IPSAS σε όλο το φάσμα της επικράτειάς του.

Ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ, καθηγητής Απόστολος Ρεφενές, παρουσιάζει έναν πρώτο απολογισμό από την εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού, τονίζοντας ότι αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, ενώ τα πρώτα ευρήματα τα χαρακτηρίζει «εντυπωσιακά». Στη συνέντευξή του διατυπώνει επίσης προτάσεις για το μέλλον του θεσμού.

Ο Κρίστοφ Πάουλους, κορυφαίος γερμανός ειδικός στις αναδιαρθρώ- σεις κρατικών χρεών, σε αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό μας, προτείνει νέο, άμεσο κούρεμα του ελληνικού χρέους για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Τονίζει μάλιστα ότι αυτό που διακυβεύεται στην περίπτωση της Ελλάδας είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής ιδέας και ότι θα είναι κρίμα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να μην μπορούν να επιβάλουν την ευρωπαϊκή ιστορία και την ευρωπαϊκή πολιτική σε κάθε κράτος μέλος, αν και δυστυχώς, όπως σχολιάζει, με δεδομένες τις περιστάσεις, οι άνθρωποι στην Ευρώπη αισθάνονται ακόμα πρώτα και κύρια πολίτες των κρατών τους.

Η Συντακτική Επιτροπή