• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Editorial 13

Η ανάληψη από τη χώρα μας της ευρωπαϊκής προεδρίας για λογαριασμό και των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. ενέχει ένα στοίχημα. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας αναλύει σε συνέντευξή του στο περιοδικό μας τις τέσσερις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, που είναι: Ανάπτυξη – απασχόληση – συνοχή, εμβάθυνση Ένωσης/ολοκλήρωση Ευρωζώνης, μετανάστευση – σύνορα και κινητικότητα, θαλάσσιες πολιτικές. Για τις προοπτικές της Ευρώπης και το στοίχημα της ελληνικής προεδρίας γράφουν οι Σπύρος Αλαμάνος και Γιώργος Παπαευθυμίου.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα κείμενα που φιλοξενεί το 13ο τεύχος μας είναι:

– Έρευνα της Grant Thornton για το πώς κινήθηκαν εισηγμένες και μη επιχειρήσεις 36 κλάδων την περίοδο 2008-12, με σκοπό να καταγραφεί η επιχειρηματική αγορά στα χρόνια της ύφεσης, τα προβλήματα και οι πιθανές προοπτικές της.

– Τα οφέλη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, τις αδυναμίες των φορολογικών συστημάτων, αλλά και τους παράγοντες που κάνουν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ευνοϊκότερο εντοπίζει και παρουσιάζει η ετήσια Ευρωπαϊκή Φορολογική Έρευνα 2013 της Deloitte.

– Ο Ronald Baker σε μια συνέντευξή του στον Andreas Noodt αναφέρεται στην πίεση την οποία υφίστανται οι επαγγελματίες λογιστές στη δημόσια άσκηση του επαγγέλματος προκειμένου να μειώσουν τις αμοιβές τους και συζητά την τιμολόγηση με βάση την αξία, η οποία ως επί το πλείστον καθορίζει τις τιμές, αλλά όχι αποκλειστικά.

– Ο περιφερειακός διευθυντής της ICAEW Martin Manuzi σε άρθρο που βασίζεται στην ομιλία του σε ημερίδα του ΣΟΕΛ στις 30 Νοεμβρίου στην Αθήνα αναφέρεται στις εξελίξεις και προοπτικές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS).

Τέλος, ο Κώστας Νιφορόπουλος, στη συνέχεια των ιστορικών σελίδων του, παρουσιάζει το Α’ Πανελλαδικό Λογιστικό Συνέδριο (1956) και το Α’ Οικονομικό Συνέδριο (1966).

Η Συντακτική Επιτροπή