• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

EDITORIAL 16

Τέσσερα χρόνια μετά

 

Όταν το  φθινόπωρο του 2010 εκδίδαμε το πρώτο τεύχος του Accountancygreece είχαμε αγωνία για το πώς θα είναι, για το αν ο κλάδος των ορκωτών ελεγκτών λογιστών θα το αγκαλιάσει, για το αν θα μπορέσει να μακροημερεύσει. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά,  με το τεύχος 16, πραγματοποιούμε τον πρώτο απολογισμός μας και νομίζουμε ότι είναι με θετικό πρόσημο..

Το περιοδικό αυτό που δημιουργήθηκε με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και εκδίδεται από το ΙΕΣΟΕΛ είχε ευρύτερους στόχους. Θεωρήσαμε ότι ήταν μια ανάγκη των καιρών καθώς, όπως γράφαμε στο editorial του πρώτου τεύχους «Ο χώρος μας έχει διευρυνθεί, το πεδίο των επαγγελματικών ενασχολήσεών μας έχει εισέλθει σε νέα αντικείμενα, το επιστημονικό μας πεδίο έχει απλώσει τους ορίζοντές του και, καθώς συνεχώς προστίθενται νέα ζητήματα προς διερεύνηση και οι εταιρείες του κλάδου καλούνται με μεγαλύτερη συχνότητα να επιλύσουν όλο και δυσκολότερα προβλήματα».

Το Accountancygreece είχε εξαρχής το στίγμα ενός περιοδικού επιστημονικής αιχμής αλλά και ουσιαστικής  πληροφόρησης και αλληλοσυνεννόησης, καθώς η παγκοσμιοποιημένη οικονομία έθετε  την ανάγκη της διεθνοποίησης των προβληματισμών και της συλλογικής εργασίας πάνω στα νέα δεδομένα. Παράλληλα το περιοδικό αυτά τα τέσσερα χρόνια λειτούργησε ως συνεκτικός κρίκος του κλάδου, ένας τόπος συνάντησης προβληματισμών, ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων.

 

Το περιοδικό μας αγκαλιάστηκε και από ανθρώπους του ευρύτερου επιστημονικού/οικονομικού χώρου. Διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, επικεφαλής οικονομικών θεσμών, ερευνητές, στελέχη των εταιρειών του κλάδου βρήκαν στο έντυπο μας φιλόξενο βήμα για τις απόψεις τους.  Παράλληλα παρουσιάσαμε πλήθος ερευνών και ανακοινώσεων. Ένας από τους στόχους μας παραμένει η ενημέρωση των μελών, η ανάλυση ελεγκτικών και φορολογικών θεμάτων, η παρουσίαση των αλλαγών στην οικονομία, τη νομοθεσία, τη φορολογία, το εμπορικό δίκαιο και αλλού ενώ δεν παραλείπουμε να παρουσιάζουμε έρευνες ή μελέτες μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Δημιουργήθηκε επίσης του site του περιοδικού (www.accountancygreece.gr) και καθιερώσαμε ένα εβδομαδιαίο newsletter. Μπορούμε πολλά να κάνουμε ακόμα, και γι αυτό ζητάμε από  κάθε αναγνώστη και φίλο του περιοδικού να συμβάλει με ιδέες, απόψεις και κείμενα στην καλυτέρευση του.

 

Ευελπιστώντας ότι θα γίνουμε καλύτεροι με τη βοήθεια όλων μας, σας ευχόμαστε μια νέα δημιουργική περίοδο.