• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

EDITORIAL 19

Αγαπητοί φίλοι,

O Michael Izza, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας, βρέθηκε πρόσφατα στη χώρα μας για να μιλήσει στο ετήσιο Στρατηγικό Φόρουμ Ελεγκτικού – Λογιστικού Επαγγέλματος, ενώ υπέγραψε και συμφωνία συνεργασίας του ICAEW με το ΣΟΕΛ. Γι’ αυτήν τη συνεργασία και τον ρόλο του νέου ορκωτού ελεγκτή λογιστή μιλάει στο περιοδικό μας και αναφέρεται στην ισχυρή ανάγκη μετάβασης των λογιστικών συστημάτων από ταμειακή σε δεδουλευμένη βάση.

O Αntoni Gόmez γράφει για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το λογιστικό επάγγελμα μπροστά στις τεχνολογικές αλλαγές και τις κοινωνικές αναγκαιότητες. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι το λογιστικό επάγγελμα πρέπει να καταστεί ελκυστικό για τους ταλαντούχους νέους και να ενσωματωθεί στην πρακτική εκτέλεσή του η τεχνολογία. Οι λογιστές πρέπει να είναι καινοτόμοι στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και να κρατήσουν το μυαλό ανοιχτό σε διαφορετικούς πολιτισμούς και επαγγέλματα. Καταλήγει εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το επάγγελμα θα πετύχει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν.

O Ari Davies αναφέρεται στην ασφάλεια των πληροφοριών, διαπιστώνοντας ότι πλέον τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι όλο και πιο ασφαλή. Με τον τρόπο αυτό, ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι η περιφρούρηση της ασφάλειας απομακρύνεται σταδιακά από το μηχανογραφικό κέντρο, καθώς δεν προσφέρει ιδιαίτερο όφελος να συνεχίζουμε να εστιάζουμε στα θέματα ασφαλείας αποκλειστικά από τη σκοπιά των τεχνικών μέτρων και καταλήγει να προτείνει ένα νέο τρόπο ασφάλειας συστημάτων.

Στο ίδιο τεύχος δημοσιεύονται πολλά ακόμη θέματα φορολογικά, ελεγκτικά, έρευνες, τάσεις κ.ά..

Η Συντακτική Επιτροπή