• Σήμερα είναι: Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2023

EDITORIAL 23

Ένα από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από το μνημόνιο ήταν, αναμφίβολα, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Χάρης Γεωργιάδης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Accountancy Greece, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει πώς η έξοδος από το μνημόνιο εξασφάλισε στην πατρίδα του μια δεύτερη ευκαιρία –γεγονός που δεν θα είχε συμβεί εάν δεν προέβαιναν στην εφαρμογή του επώδυνου μέτρου του κουρέματος των καταθέσεων– ενώ παράλληλα οδήγησε σε ανάκτηση της αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές.

Η 17η συνάντηση του European Audit Inspection Group (EAIG) έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 16 και 17 Μαρτίου 2016 και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με συμμετοχή εκπροσώπων από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Για την πολιτική της ΕΛΤΕ και τη διεθνή αυτή συνάντηση μιλάει στο περιοδικό μας ο πρόεδρός της Γεώργιος Βενιέρης. Επίσης φιλοξενούμε συνεντεύξεις της Janine van Diggelen, προέδρου του Διεθνούς Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Λογιστικού Ελέγχου (IFIAR) και της Claire Lindridge, διευθύντριας του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (FRC), στελεχών που έλαβαν μέρος στη συνάντηση.

Στο τεύχος αυτό δημοσιεύεται ένα μεγάλο αφιέρωμα με πολλές επί μέρους πτυχές που αφορούν ζητήματα επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, με έρευνες, τάσεις και ειδικές ανακοινώσεις. Δημοσιεύονται επίσης δύο άρθρα για το ζήτημα των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, από τον Κωνσταντίνο Χυτήρογλου και τον Βασίλειο Φίλιο.

Η Συντακτική Επιτροπή

Accountancy Greece

Τριμηνιαίο Περιοδικό
Οικονομικού Λογισμού