• Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Editorial 24

60 χρόνια Ελεγκτικός Θεσμός

6 χρόνια Accountancy Greece

Η 60ή επέτειος της σύστασης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών το 1956 και η συμπίπτουσα 6η επέτειος της ίδρυσης του περιοδικού Accountancy αποτελούν, λόγω της συγκυρίας την οποία διανύει τόσο το ελεγκτικό επάγγελμα όσο και η χώρα μας, ευκαιρία για αναστοχασμό του παρόντος, αναμέτρηση του παρελθόντος και ενατένιση το μέλλοντος.

Συγκεκριμένα πιστεύω ότι, όπως η σύσταση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών αποτέλεσε μικρό αλλά όχι ευκαταφρόνητο μέρος της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, έτσι και τώρα, στον απόηχο αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης, θα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της υπέρβασης της κρίσης με το ίδιο πνεύμα που διακατείχε αυτούς που έκτισαν το επάγγελμα.

Το ζητούμενο, στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, είναι η ανάπτυξη, όχι μόνο η οικονομική αλλά και η κοινωνική και θεσμική. Μόνο μέσω της συνύπαρξης και των τριών αυτών στοιχείων θα μπορέσει η μελλοντική οικονομική μεγέθυνση να μεταφραστεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των συμπολιτών μας και στην ανύψωσης της κοινωνίας μας.

Η ανάπτυξη, στην οποία είναι αφιερωμένο το παρόν επετειακό τεύχος, προϋποθέτει την εξωστρέφεια, την άμιλλα και την επάρκεια. Το ελεγκτικό επάγγελμα και τα χρηματοοικονομικά επαγγέλματα γενικότερα επέδειξαν τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, πρωτοστατώντας τις τελευταίες δεκαετίες, με τα αναπόφευκτα σφάλματα και αστοχίες, στο άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις νέες παγκόσμιες πραγματικότητες. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι σε θέση να το επαναλάβουν.

Οι δυνατότητες που αναφύονται είναι πολλές. Η επίλυση των παρελκομένων προβλημάτων της κρίσης θα απαιτήσει τη συνδρομή έμπειρων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου: διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, διευκόλυνση επενδυτικών κινήσεων μέσω της παροχής ποιοτικών οικονομικών πληροφοριών. Όλα αυτά θα απαιτήσουν την τεχνική επάρκεια και τον επαγγελματισμό που διακρίνουν τους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.

Είμαι πεπεισμένος ότι το επάγγελμά μας, επιδεικνύοντας την τόλμη και το ρηξικέλευθο του πνεύματος που το έχουν χαρακτηρίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της 60ετούς του πορείας, θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, βοηθώντας έτσι στο κτίσιμο της νέας, ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς Ελλάδας του αύριο.

Χαρίλαος Αλαμάνος

Πρόεδρος του ΣΟΕΛ