• Σήμερα είναι: Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Editorial

Κάθε κτίριο έχει τη δική του ιστορία, πλούσια και πολύτροπη. Μεγάλη είναι και η ιστορία του κτιρίου στο οποίο σήμερα βρίσκονται τα γραφεία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, η πολυκατοικία επί της οδού Καποδιστρίου 28, στο «Μέγαρο Λινάρδου». Το κτίριο αυτό είναι μάλλον ο ιστορικότερος (εξαιρουμένων των Πανεπιστημίων) τόπος εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συναθροίζοντας τη δράση των δύο μεγάλων φορέων (ΣΟΛ/ΣΟΕΛ και ΕΛΚΕΠΑ). Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος παρακολουθεί σε ένα εκτενές ερευνητικό ρεπορτάζ, ειδικά για το περιοδικό μας, την ιστορία του κτιρίου και της περιοχής πριν κτιστεί το Μέγαρο Λινάρδου έως τη σημερινή του σύγχρονη μορφή και παράλληλα αναφέρεται τόσο στην εξέλιξη της περιοχής όσο και στα ιστορικά και επαγγελματικά γεγονότα που συνδέονται με το κτίσμα αυτό. Ένα κτίριο που γνώρισε πικρές ημέρες (υπήρξε έδρα της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Βέρμαχτ επί Κατοχής και αργότερα της Γενικής Ασφάλειας επί Εμφυλίου) αλλά και μέρες εύφορες, αφού εκεί εγκαταστάθηκε το δραστήριο ΕΛΚΕΠΑ, δίνονταν διαλέξεις και σεμινάρια και, τέλος, έγινε το φυτώριο των νέων ορκωτών λογιστών. Σήμερα αποτελεί την καρδιά των επαγγελματιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

Στο σημερινό τεύχος παρουσιάζουμε επίσης μια επίκαιρη και ενδιαφέρουσα έρευνα, εκπονημένη από καθηγητές, επιστημονικό προσωπικό και φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σχετικά με την επίδραση της πανδημίας στο επάγγελμα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σε ΟΕΛ οι οποίοι εργάζονταν στην Ελλάδα μετά το πρώτο και πριν το δεύτερο κύμα της πανδημίας, δηλαδή κατά την περίοδο από Ιούνιο έως Αύγουστο του 2020. Διερευνήθηκαν οι απόψεις των ΟΕΛ σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας στο επάγγελμά τους, εστιάζοντας στον αντίκτυπο της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον του ελεγκτή, στην αντίδραση της ελεγκτικής εταιρείας και στις σχέσεις με τους ελεγχόμενους.