• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Editorial

Ποιος είναι ο ρόλος του λογιστή σήμερα, μπροστά στις προκλήσεις και τα αναπάντεχα προβλήματα που προκύπτουν από τη συγκυρία; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα στο οποίο ο καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης, πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας, απαντά στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό μας. Το λογιστικό – ελεγκτικό επάγγελμα πρέπει να αξιοποιήσει σύγχρονα πρότυπα συμπεριφοράς και κανόνων, ώστε να ανταποκριθεί στη ρευστή εποχή της παγκοσμιοποιημένης πληροφορίας και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών με τέτοιο τρόπο που να αποτελέσει δικλίδα ασφάλειας και σιγουριάς, όπως αναλύει ο κ. Θωμαδάκης.

Το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, ίσως αλλάξει και ξεφύγει από αυτό που μέχρι τώρα φανταζόμαστε. Η Ελλάδα, όπως αναφέρει άρθρο που δημοσιεύουμε, μπορεί να ανταποκριθεί εάν λάβει νωρίς μέτρα εξωστρέφειας και ξεφύγει από τις δεσμεύσεις του παρελθόντος.

Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούμε επίσης πολλά άρθρα για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, τα οποία προαναγγέλλουν θέματα που, μαζί με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, θα μας απασχολήσουν και στα επόμενα τεύχη.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας καταλαμβάνουν ακόμα ένα σημαντικό τμήμα της αρθρογραφίας του τεύχους.

Τέλος έρευνες, τάσεις, ειδικά θέματα, στατιστικές και άλλα ζητήματα αναλύονται από τους αρθρογράφους του τεύχους.