• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 22 Ιουλίου, 2024

Editorial

Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μια ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για τον κόσμο του επιχειρείν, που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά.

Οι εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μελετούν επισταμένως τις νέες τάσεις στο επιχειρείν, τα προβλήματα που αναδύονται και τις πιθανές επιπλοκές από μια μη προβλέψιμη συμπεριφορά της πανδημίας.

ΟΙ κυβερνήσεις αναδιατάσσουν τα φορολογικά τους εργαλεία, νέες οδηγίες ενσωματώνονται ή ανατρέπουν παλιότερες, οι κωδικοί υφίστανται πολλαπλές αλλαγές.

Οι καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές αλλάζουν, οι εταιρείες λιανικής όσο και εκείνες που συναλλάσσονται άμεσα με τον καταναλωτή επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν τη δραστηριότητά τους.

Σειρά διαδικτυακών συζητήσεων προσπαθούν να προσεγγίσουν τα νέα φαινόμενα και να προτείνουν πιθανές λύσεις σε νέα προβλήματα.

Στο πλαίσιο μιας αναδιάταξης των δυνάμεων της οικονομίας, πολλοί συνιστούν μια αναδιάρθρωση της ίδιας της οικονομίας, που θα περιλαμβάνει: αύξηση της παραγωγικότητας, αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας ‒από εσωστρεφές και καταναλωτικό, σε εξωστρεφές και επενδυτικό‒ στενότερη διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την καινοτομία, μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση κ.ά.

Στο τεύχος 41 θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα αλλά και ανοίγει τον δρόμο σε μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που μπορούν να γίνουν επ’ ωφελεία των κοινωνιών.