• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Έρευνα KPMG: Τα hedge funds αναδεικνύονται ως ευέλικτα και ανθεκτικά

  

Μια νέα έρευνα από την KPMG και την ένωση Alternative Investment Management Association (AIMA) αποκαλύπτει ότι τα hedge funds ετοιμάζονται να εξέλθουν από τη διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού πιο ανθεκτικά, ευέλικτα, διαφοροποιημένα, αποτελεσματικά και παραγωγικά.

Στην έκθεση Agile and Resilient: Alternative investments embrace the new reality («Ευέλικτες και ανθεκτικές: οι εναλλακτικές επενδύσεις αγκαλιάζουν τη νέα πραγματικότητα») συμμετείχαν 144 διαχειριστές hedge funds παγκοσμίως, εκπροσωπώντας ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) ύψους US$ 840 δισ. Η έρευνα διενεργήθηκε σε πραγματικό χρόνο στη διάρκεια του 1ου κύματος της πανδημίας και η έκθεση περιλαμβάνει προσωπικές απόψεις βασικών παιχτών του κλάδου.

Η έκθεση εστιάζει στις εξής θεματικές ενότητες, με τα βασικά ευρήματα να συνοψίζονται  παρακάτω:

 Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων – Τα hedge funds συνέχισαν να κάνουν προσλήψεις στρατηγικού χαρακτήρα, με το νέο αποκεντρωμένο εργασιακό καθεστώς να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες στην ανεύρεση των νέων ταλέντων εκτός των παγιωμένων διαδικασιών. Σε ποσοστό 57%, οι διαχειριστές των hedge funds ανέφεραν ότι είτε έχουν προσλάβει είτε αναζητούν ενεργά να προσλάβουν νέα ταλέντα από την έναρξη της πανδημίας.

Αγκαλιάζοντας τη νέα πραγματικότητα – Πολλές εταιρείες συνεχίζουν να ενισχύουν την κουλτούρα τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων τους. Σχεδόν τα δύο τρίτα (61%)  θεωρούν τη μεγαλύτερη ευελιξία στην εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων ως θετικό, με το 46% να τονίζουν τα οφέλη για τους εργαζόμενους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων.

Έξυπνο outsourcing – Σε ποσοστό 71% οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι η πετυχημένη επιχειρησιακή λειτουργία στο υφιστάμενο εξ αποστάσεως εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καταλύτη για την αύξηση του outsourcing λειτουργικών και τεχνολογικών λύσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας, την εξοικονόμηση δαπανών και την επίτευξη καλύτερων περιθωρίων κερδοφορίας.

 Καινοτομία με νέες τεχνολογίες – Πάνω από το 80% των ερωτηθέντων επενδύουν σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογικές δυνατότητες. Οι μισές του συνόλου των εταιρειών δηλώνουν ότι επενδύουν σε δράσεις κυβερνοασφάλειας με μία στις τρεις εταιρείες να λένε ότι αναπτύσσουν κεντρική αποθήκη δεδομένων (data warehouse) για να υποστηρίξουν την ανάλυση δεδομένων και την παραγωγή αναφορών.

 Επιστροφή στο γραφείο – Οι εταιρείες υιοθετούν μια πιο ευέλικτη και συνεργατική προσέγγιση για την κατάρτιση των σχεδίων επιστροφής στο γραφείο, με την ανάγκη για τροποποίηση των εργασιακών χώρων (64%), την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα πρωτόκολλα για την υγιεινή, την απολύμανση, κλπ. (44%) και τους προβληματισμούς σχετικά με τις μετακινήσεις (42%) να αποτελούν τα βασικά ζητήματα.

 Σχέσεις με επενδυτές 2.0 – Με τις δια ζώσης συναντήσεις σχεδόν αδύνατες, το 58% των διαχειριστών hedge funds αναφέρουν ότι προχωρούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων τους (όπως οι τηλεδιασκέψεις μέσω βίντεο και data rooms) για τη βελτίωση του μοντέλου διαχείρισης των επενδυτών τους (IR). Η ευελιξία και η αυξημένη συχνότητα των διαδικτυακών συναντήσεων, ωφελεί και τους επενδυτές και τους διαχειριστές, ενώ έχει εισάγει ίσους όρους μεταξύ επενδυτών και διαχειριστών ανεξαρτήτου μεγέθους.

Στόχος η αποδοτικότητα – Όπως οι περισσότερες εταιρείες, τα hedge funds χρειάζεται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για την πιο αποτελεσματική διοίκηση τους στη διάρκεια της παρούσας περιόδου. Πάνω από 25% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι καταρτίζουν σχέδια για την αύξηση της απόδοσης τους μέσω περισσότερων επενδύσεων στην τεχνολογία.

 Σχεδιάζοντας το μέλλον – Οι διαχειριστές των hedge funds καταρτίζουν σχέδια τόσο για της ευκαιρίες που ανακύπτουν όσο και την συνεχιζόμενη διαταραχή στην αγορά. Ένας στους πέντε ερωτηθέντες θεωρεί ότι αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων. Η εμπειρία από τη νόσο COVID-19 απέδειξε ότι είναι ικανοί να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, στοχεύοντας στην ευελιξία ευέλικτο και ανθεκτικότητα.

«Ο κλάδος των hedge funds αποδείχθηκε καινοτόμος, ευέλικτος και ανθεκτικός μέσα στην πανδημία, και αυτό προκύπτει και από την έρευνά μας», ανέφερε ο Andrew Weir, Global Head of Asset Management της KPMG International. «Η έρευνα δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός hedge funds θεώρησαν αυτήν την περίοδο κατάλληλη για να προσελκύσουν νέο ταλαντούχο προσωπικό στην εταιρεία τους. Ταυτόχρονα επαναξιολογούν το υφιστάμενο λειτουργικό μοντέλο τους και προσαρμόζουν τις βασικές οργανωτικές διαδικασίες, τη δομή κόστους και το εργασιακό περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επενδυτών τους».

«Στο τέλος, τα hedge funds θα βρουν την σωστή ισορροπία μεταξύ ενός αποκεντρωμένου περιβάλλοντος και της απαραίτητης δια ζώσης αλληλεπίδρασης στο γραφείο», τονίζει ο Joseph Fisher, Senior Partner, Asset Management, της KPMG των ΗΠΑ. «Η δυνατότητα συνεργασίας θα αποτελέσει αδιαμφισβήτητα βασική προτεραιότητα καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα».

«Η εμπειρία του COVID-19 έχει αποδείξει ότι οι λειτουργίες των hedge funds και εν γένει τα οικοσυστήματά τους είναι διέπονται από σταθερότητα και είναι πλήρως προσαρμόσιμα, ακόμα και στα πιο αυστηρά lockdown», μας υπογραμμίζει ο Tom Kehoe, Global Head of Research and Communications στην AIMA.

«Οι επενδύσεις στο έξυπνο outsourcing υπηρεσιών και τις υβριδικές εργασιακές πρακτικές όχι μόνο θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, αλλά επίσης καθιστούν  την ευημερία των εργαζομένων ως προτεραιότητα. Αυτό θα ωφελήσει τελικά τον κλάδο, οποίος θα εξέλθει πιο δυνατός και πιο διαφοροποιημένος ώστε να διατηρήσει την μελλοντική του ανάπτυξη».

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG δήλωσε «Τα hedge funds έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διαταραχή στις αγορές και επομένως αναμένεται να ανταποκριθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία τόσο σε επίπεδο οργάνωσης/ λειτουργίας όσο και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στον τρόπο σκέψης και υλοποίησης της στρατηγικής τους θα αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο στην επίτευξη των αποδόσεων που προσδοκούν οι επενδυτές».