• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

Eurobank: θετικοί ρυθμοί από α΄τρίμηνο 2014

Πτώση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 3,50% αναμένει για το 2013 η Εurobank, η οποία τοποθετεί την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο α΄ τρίμηνο του 2014.

Τις εκτιμήσεις αυτές διατυπώνει η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, στη νέα έκδοση του περιοδικού της δελτίου Greece Macro Monitor με τίτλο «Παρουσίαση οικονομετρικού υποδείγματος για την εκτίμηση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο – Eurobank GDP NOWcasting model).
Πάντως, επισημαίνεται ότι η εγκυρότητα των εκτιμήσεων αυτών προϋποθέτει την απουσία κάποιας σημαντικής αναθεώρησης των επίσημων εκτιμήσεων για το ΑΕΠ της χώρας το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ή/και προηγούμενων τριμήνων
Η έκθεση παρουσιάζει τη βασική δομή και τα αποτελέσματα σχετικής οικονομετρικής μελέτης για την παραγωγή εκτιμήσεων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο.
Τονίζεται ότι τα επίσημα στοιχεία του ΑΕΠ αλλά και άλλων βασικών δεικτών για την ελληνική οικονομία δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς με σημαντική χρονική υστέρηση που, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να προσεγγίσει ή και να υπερβεί το διάστημα των τεσσάρων μηνών.
Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της τράπεζας, η χρονική υστέρηση που χαρακτηρίζει τη δημοσίευση των περισσότερων μακροοικονομικών στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς είναι ένα πρόβλημα που συναντάται σε όλες σχεδόν τις σύγχρονες οικονομίες, καθώς η συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων απαιτεί συνήθως χρόνο.
Όπως εξηγούν οι ίδιοι σχετικά, το πρόβλημα αυτό παρεμποδίζει την κατανόηση των πλέον πρόσφατων τάσεων και εξελίξεων σε σχέση με τις οικονομικές αποφάσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων και, κατ επέκταση, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τη λήψη  αποφάσεων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.
Έχει επίσης σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των τιμών (price discovery process) στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, μετοχών και σταθερού εισοδήματος
Η μεθοδολογία που αναλύεται στη μελέτη επιχειρεί να αναδείξει και να  αμβλύνει το μείζον πρόβλημα της χρονικής υστέρησης που χαρακτηρίζει τη δημοσίευση των περισσότερων μακροοικονομικών δεικτών.
Η εν λόγω μεθοδολογία μπορεί να τροποποιηθεί καταλλήλως και να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή εκτιμήσεων (σε πραγματικό χρόνο) όχι μόνο για το τρέχον ΑΕΠ μια χώρας αλλά και για σειρά άλλων μακροοικονομικών δεικτών. όπως π.χ. δείκτης τιμών καταναλωτή και παραγωγού.
Στο ειδική εφαρμογή (case study) της μελέτης παρουσιάζονται εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας το τρέχον (4ο) τρίμηνο του 2013, βάσει σειράς σχετικών μακροοικονομικών στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί έως την 15η Νοεμβρίου 2013.
Αποτελεί δε την πρώτη δημοσιευμένη μελέτη αυτού του είδους για το ελληνικό ΑΕΠ στη διεθνή βιβλιογραφία, στο βαθμό που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Σημειώνεται, τέλος, ότι η πρώτη επίσημη εκτίμηση (από την ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το ΑΕΠ της Ελλάδας το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δεν αναμένεται να δημοσιευθεί πριν το Φεβρουάριο του 2014 (4Q 2013 GDP flash estimate).
Επιπροσθέτως, η μελέτη μας αναδεικνύει την σημαντική προβλεπτική ικανότητα του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος που δημοσιεύει το ΙΟΒΕ για την εξέλιξη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα.