• Σήμερα είναι: Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 2018

PwC

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν συνολικά €5,5 δισ. το 2018, με €3,8 δισ. εξ αυτών να αφορούν Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, €0,6 δισ. εταιρικά ομόλογα και €1 δισ. ιδιωτικοποιήσεις, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PwC Ελλάδας «Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 2018».

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, το 2018 σημειώθηκε αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. Ο αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε άνοδο της τάξης του 31%, με το συνολικό αριθμό να αγγίζει για το 2018 τις 51, έναντι 39 το 2017. Αντίστοιχα, η συνολική αξία των συναλλαγών μεταβλήθηκε από €1,9 δισ. το 2017 σε €3,8 δισ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση αξίας €1,9 δισ.

Το 2018 αποτυπώνεται μια μεταστροφή προς συναλλαγές μεγαλύτερου ύψους, με τη μέση αξία να κινείται στα €75 εκ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών αξίας μεταξύ €10 εκ. και €50 εκ. μετατοπίστηκε από 9 το 2017 σε 13 το 2018, αντίστοιχα από 3 σε 17 συναλλαγές αξίας μεταξύ €50 εκ. και €100 εκ. και υπερδιπλασιάστηκε από 1 σε 3 συναλλαγές αξίας μεταξύ € 100 εκ. και € 150 εκ.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, όπου οι αποεπενδύσεις των συστημικών τραπεζών αποτελούσαν τον κύριο όγκο των Ε&Σ (μερίδιο 49% για το 2017), η αγορά για το 2018 κινείται κυρίως από τους κλάδους της Ναυτιλίας, της Ενέργειας και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιώn, με ποσοστά 22%, 14% και 12%, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του έτους αντλήθηκαν επίσης €635 εκ. από την έκδοση διαπραγματεύσιμων ομολόγων με κουπόνια, που κυμαίνονται μεταξύ 2,4% έως 5%, από 4 ελληνικές εταιρείες.

Σε επίπεδο ιδιωτικοποιήσεων, τα έσοδα για το 2018 ανήλθαν σε €1 δισ., αποκλίνοντας από τον στόχο των €2,7 δισ. του κρατικού προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συνολικά τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις κατά την οκταετία 2011-2018 ανήλθαν σε €5,8 δισ., με €4,6 δισ. εξ αυτών να προέρχονται από 4 έτη (2011, 2013, 2017 και 2018).

Για το 2019, βάσει των ήδη συμφωνηθέντων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ανακοινώσεις, η αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων αναμένεται να ξεπεράσει τα €2 δισ., με επιπλέον €2,6 δισ. από τις ιδιωτικοποιήσεις.

Βάσει της μελέτης, η PwC αναδείχθηκε πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος για Ε&Σ στην Ευρώπη βάσει αριθμού συναλλαγών (64) και δεύτερος βάσει αξίας συναλλαγών (€5 δισ.)

Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner και επικεφαλής του τμήματος Deals της PwC Ελλάδας, σχολίασε: «Το 2018 οι Ε&Σ κινήθηκαν ανοδικά, με τη συνολική αξία να σημειώνει σημαντική αύξηση, ταυτόχρονα με τον αριθμό των συναλλαγών, που αυξήθηκε κατά 31%. Οι “υποχρεωτικές” συναλλαγές έπαψαν να κυριαρχούν στην ελληνική αγορά των Ε&Σ, ενώ η δραστηριότητα των τακτικών Ε&Σ σχεδόν τριπλασιάστηκε το 2018. Αξιοσημείωτη είναι και η μεταστροφή από μικρές συναλλαγές, αξίας κάτω των €10 εκ., σε μικρομεσαίες συναλλαγές μεγαλύτερης αξίας, της τάξης των €50 εκ με €100 εκ. Το στοίχημα είναι να διατηρηθεί η αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια».

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και Advisory Leader, PwC Ελλάδας, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση των δανειακών συμβάσεων και η απομάκρυνση των συστημικών κινδύνων είναι ευνοϊκή. Ωστόσο, οι οικονομικοί παράγοντες της ανάπτυξης παραμένουν ασθενείς, κρατώντας τις επενδύσεις σε χαμηλά επίπεδα. Απαιτείται ο επαναπροσδιορισμός της οικονομίας και η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών».