• Σήμερα είναι: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Έξι προκλήσεις που φέρνει η «νέα πραγματικότητα» στο τραπεζικό σύστημα

Στις 14 Σεπτεμβρίου η KPMG International διοργάνωσε ένα webinar με σκοπό να αποτυπώσει τις σκέψεις της για το μέλλον του τραπεζικού συστήματος, έχοντας συμμετάσχει σε πολλές συζητήσεις με τους επικεφαλής κολοσσιαίων τραπεζών, αλλά και μέσα από την εμπειρία πρόσφατων εργασιών της σε μεγάλες τράπεζες.

Το webinar αυτό έγινε υπό την επίβλεψη του Judd Caplain, επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της KPMG International, με τη βοήθεια των αντίστοιχα υπευθύνων από τις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη.

Είναι βέβαιο πως οι αλλαγές οι οποίες συζητήθηκαν θα αποτυπωθούν σύντομα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Για τον λόγο αυτό αξίζει κανείς να μελετήσει τα συμπεράσματα του webinar που συνοπτικά ήταν:

1. Νέοι τρόποι διανομής τραπεζικών υπηρεσιών: Ο παραδοσιακός τρόπος συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα θα αντικατασταθεί με ηλεκτρονικές πλατφόρμες όπου, μεταξύ άλλων, οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια μέσω ειδικών κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.

2. Η οικονομία συνολικά ψηφιοποιείται: Οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέους ανταγωνιστές και ανώνυμους παίκτες, κάνοντας τον τρόπο παρακολούθησης από την κεντρική τράπεζα δύσκολο. Τέτοια παραδείγματα είναι οι εταιρείες fintech ή και η Google.

3. Νέοι τρόποι λειτουργίας: Παρατηρούμε μια αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων των τραπεζών για να μειώσουν το κόστος, αλλάζοντας τη λειτουργική τους δομή. Συνεπώς το μοντέλο με το τραπεζικό υποκατάστημα τείνει να μειωθεί.

4. Νέοι τρόποι εργασίας: Η τηλεργασία και η παρακολούθηση εργασιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων θα είναι όχι κάτι σπάνιο αλλά μόνιμο.

5. Νέοι κίνδυνοι: Πέραν του πιστωτικού κινδύνου, ο λειτουργικός και ο ψηφιακός κίνδυνος θα αποτελέσουν μια νέα παρακολούθηση για τη λήψη αποφάσεων.

6. Νέες προτεραιότητες: Η αξία μιας τράπεζας θα προσμετράται όχι από τους δείκτες απόδοσης κ.λπ. αλλά από το πώς συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος κ.λπ.

Για την αντιμετώπιση της «νέας κανονικότητας», οι τράπεζες χρειάζονται μεγαλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία μεταξύ τους. Η ανώτατη διοίκηση των τραπεζών πρέπει να κατανοήσει το τι ζητούν οι πελάτες και πώς μπορούν να τους εξυπηρετήσουν στη νέα εποχή της τεχνολογίας και της επικοινωνίας από απόσταση. Οι ανάγκες των πελατών έρχονται σε πρώτη θέση από τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας, που ήταν το τι έχει να σου προσφέρει ως λύση η τράπεζα. Η ανάγκη δημιουργεί τη λύση.

Η τάση αυτή θα αποφέρει σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική και διοικητική δομή των τραπεζών για να ανταποκριθούν στη νέα στρατηγική. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει αυτές τις αλλαγές και έχουν ανακοινώσει τα πρώτα βήματα για την ψηφιακή εποχή της τραπεζικής λειτουργίας. Μένει να δούμε οι πελάτες των τραπεζών πόσο γρήγορα θα αλλάξουν απόψεις για το τι ζητούν από μια τράπεζα. Είναι θέμα χρόνου και στην επόμενη πενταετία θα είναι τελείως διαφορετικό το τραπεζικό τοπίο απ’ ό,τι είναι σήμερα.

Χάρης Συρούνης

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικού Τμήματος, KPMG