• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Global Economy Watch: Οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Ευρώπης παγκόσμιοι ηγέτες, PwC

Η Νότια Κορέα ανακηρύχθηκε η χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο δημιουργίας νέων ιδεών παγκοσμίως, ενώ μεταξύ των 20 κορυφαίων χωρών κυριαρχούν οι χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Ευρώπης, σύμφωνα με τη μελέτη Global Economy Watch της PwC.

Λαμβάνοντας υπόψη τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται ανά εκατομμύριο κατοίκων, στις υψηλότερες θέσεις κατατάσσονται οι σκανδιναβικές χώρες. Συγκεκριμένα, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα, ενώ η Νορβηγία κατατάσσεται 16η. Τα ευρωπαϊκά κράτη καταλαμβάνουν 13 θέσεις μεταξύ των κορυφαίων 20, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να κατατάσσονται 8η και 13η, αντίστοιχα.

Η Ανατολική Ασία επίσης καταγράφει υψηλές επιδόσεις, με την Ιαπωνία στην 4η και τη Σιγκαπούρη στην 14η θέση. Η Κίνα εμφανίζεται στην πρώτη εικοσάδα για πρώτη φορά, με τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της PwC βασίζονται στη μελέτη δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation, WIPO) που αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν το 2017, με τις αντίστοιχες προσαρμογές στο μέγεθος του πληθυσμού. Επίσης, η ανάλυση αναδεικνύει έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της έντασης ιδεών με τις δαπάνες για Ε&Α, καθώς στις 20 πρώτες θέσεις κυριαρχούν τα κράτη που δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ στην έρευνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε την πρώτη είσοδό του στις κορυφαίες 20 χώρες, με 311 διπλώματα ευρεσιτεχνίας να χορηγούνται ανά εκατομμύριο κατοίκων. Ωστόσο, υστερεί ακόμα έναντι πολλών ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ιρλανδία, ενώ σε απόλυτο αριθμό χορηγούμενων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατατάσσεται 8ο στον κόσμο.

Ο Jonathan Gillham, Director Economic Modelling and Econometrics, PwC UK, αναφέρει σχετικά: «H δημιουργία νέων ιδεών αποτελεί την κινητήριο δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας: οδηγούν σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύουν τον ανταγωνισμό, αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο. Οι υψηλές επιδόσεις αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης νέων ιδεών δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Η ανάλυσή μας αναδεικνύει μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την ένταση δημιουργίας νέων ιδεών. Μεταξύ αυτών αναδεικνύονται ως σημαντικοί η εξειδίκευση και η γεωγραφία: η εξέχουσα θέση των σκανδιναβικών χωρών στην κατάταξη στηρίζεται στις επενδύσεις ανανεώσιμων τεχνολογιών. Ομοίως, οι χώρες της Ανατολικής Ασίας καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στην τεχνολογία ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων και στις τεχνολογίες ψηφιακής επικοινωνίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά σημεία της ανάλυσής μας, προτρέπουμε τις κυβερνήσεις στην ενθάρρυνση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε Ε&Α, καθώς πιστεύουμε ότι μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικό οικονομικό αποτέλεσμα και να αποτελέσουν βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής».