• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Grant Thornton : 20 χρόνια έρευνας για το Γυναικείο Επιχειρείν

Το 2024 σηματοδοτεί το 20ο έτος της έρευνας της Grant Thornton για την παρακολούθηση και καταγραφή του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στις επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν διερεύνησε τις διευκολύνσεις και τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας όλα αυτά τα χρόνια, σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση του 2007-08, ξεπέρασαν τα εμπόδια της πανδημίας και σήμερα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Όταν η Grant Thornton ξεκίνησε για πρώτη φορά την έρευνά της, μόλις το 19,4% των ανώτερων διευθυντικών θέσεων καταλαμβάνονταν από γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό ανέρχεται σε 33,5%. Αν και αυτή η αύξηση σηματοδοτεί πρόοδο και έχει υπάρξει κάποια επιτάχυνση μετά την πανδημία, η πρόοδος είναι απογοητευτικά αργή. Με τον τρέχοντα ρυθμό ανόδου, οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να επιτύχουν την ίση εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις πριν το 2053. Προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό.

Το Γυναικείο Επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε πτώση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, στο 32% έναντι 37% το περασμένο έτος. Συνολικά, βέβαια, από το 2004 μέχρι σήμερα, το σχετικό ποσοστό έχει σημειώσει άνοδο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε σημαντική άνοδο στο 19% έναντι 11% το 2023. Σε σύγκριση με το 2012, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων, σημειώθηκε πτώση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν έστω και μια γυναίκα σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 81%, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 91% και παγκοσμίως στο 93%.

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) και Managing Director κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο στο 27% έναντι 14% το 2023. Αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο ποσοστό αποτελεί το 6ο υψηλότερο ποσοστό γυναικών σε θέσεις CEO και Managing Director, ανάμεσα στις 28 χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα της Grant Thornton για το Γυναικείο Επιχειρείν.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO), υπήρξε μεγάλη πτώση στο 22% έναντι 34% το 2023, ενώ την ίδια στιγμή το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Operating Officer (COO) σημείωσε άνοδο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, που βρισκόταν στο 16%. Το ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Information Officer (CIO), παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2023, στο 7%.