• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

GT, Σχέδια έκτακτης ανάγκης

Quick Readiness Assessment Checklist   

Δεδομένης της αυξανόμενης εξάπλωσης του Covid-19, πολλές επιχειρήσεις διαμορφώνουν σχέδια δράσης για τον μετριασμό του δυνητικού αντίκτυπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, ενώ παράλληλα προσπαθούν να ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες, κράτος, εποπτικές αρχές).

  • Έχετε αναπτύξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για όσους δύνανται να νοσήσουν στο χώρο εργασίας σας;
  • Έχετε εκπονήσει σχέδιο δράσης για την καταγραφή, επιμέτρηση, αντιμετώπιση, μετριασμό και διαχείριση του κινδύνου που προκάλεσε ο Covid-19;
  • Έχετε αξιολογήσει την υποδομή του τμήματος πληροφορικής για την υποστήριξη ενός απομακρυσμένου, ευέλικτου αλλά και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας;
  • Έχετε αξιολογήσει πρόσφατα το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών;

Αν τα παραπάνω ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής σας ατζέντας, τότε το αναλυτικό checklist που σχεδίασε η Grant Thornton, μπορεί να σας δώσει μια ολιστική εικόνα για όλα τα θέματα που πρέπει να αξιολογήσετε έτσι ώστε να μετριαστεί η διαταραχή της σταθερότητας της επιχείρησής σας στην εποχή του κορωνοϊού.

Κατεβάστε εδώ το checklist της Grant Thornton