• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Γυναίκες σε παγκόσμιες ηγετικές θέσεις, KPMG

Η KPMG στη Γερμανία πραγματοποίησε για δεύτερη φορά παγκόσμια έρευνα για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αξιολογούν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τη μελλοντική επιτυχία για την εταιρεία τους τα επόμενα τρία χρόνια.

Για τις γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε όλο τον κόσμο σημαντικό προσωπικό κίνητρο είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας για την εταιρεία τους. Αυτό δηλώνουν 25% των γυναικών στην Ελλάδα (34% σε παγκόσμιο επίπεδο) στη 2η μελέτη «Global Female Leaders Outlook» (GFLO) της KPMG. Επιπλέον ένα τρίτο (35% στην Ελλάδα και 33% διεθνώς) κινητοποιούνται από την ιδέα ότι οι πράξεις τους θα επιφέρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα.

Η Σιάνα Κυριάκου, γενική διευθύντρια και COO της KPMG στην Ελλάδα, με αφορμή τη δημοσίευση της έρευνας δήλωσε σχετικά: «Διαπιστώσαμε πολλές ομοιότητες και κάποιες σημαντικές διαφορές. Οι Ελληνίδες της επιχειρηματικής σκηνής έχουν στο ενεργητικό τους την οικονομική ύφεση που διανύσαμε, το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και εθνικό πολιτικό τοπίο και τα γεωπολιτικά ζητήματα της περιοχής. Παρόλα αυτά, αξιολογούν θετικά την ανάπτυξη της εταιρείας τους για τα επόμενα χρόνια, περισσότερο μάλιστα από ό,τι οι ομόλογές τους στον κόσμο, ενώ το 1/3 των Ελληνίδων βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία της χώρας μας για τα επόμενα τρία χρόνια. Όλες οι γυναίκες όμως συμπλέουν σε θέματα που αφορούν την καινοτομία και την αξιοποίηση της ανάλυσης δεδομένων, τα οποία φαίνεται πως τις αφορούν εξίσου με τις γυναίκες των άλλων 51 χωρών».

Περιορισμένες προσδοκίες ανάπτυξης

Οι ερωτηθείσες στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης, τόσο της εταιρείας τους (87%) όσο και του κλάδου τους (73%), εν αντιθέσει με εκείνες σε παγκόσμιο επίπεδο (70% και 60% αντίστοιχα), οι οποίες φαίνεται να είναι πιο προσεκτικές για την παγκόσμια οικονομία. Η εικόνα για την παγκόσμια οικονομία είναι ακόμα χειρότερη, καθώς μόλις το 38% των γυναικών σε παγκόσμιες ηγετικές θέσεις αναμένουν ανάπτυξη, με τα αποτελέσματα της Ελλάδας (25%) να ενισχύουν αυτήν την εικόνα. Αισιόδοξες όμως φαίνονται οι Ελληνίδες, με 38% να αναμένουν ανάπτυξη στη χώρα για τα επόμενα 3 χρονιά και 45% αντίστοιχα οι γυναίκες των υπόλοιπων χωρών.

Επίσης, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας τους, περισσότερες από τις μισές ερωτηθείσες (62%) στην Ελλάδα πιστεύουν στις δικές τους δυνάμεις και θεωρούν ότι η οργανική ανάπτυξη αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Σύμφωνα με την Angelika Huber-Straßer, Head of Corporates της KPMG Γερμανίας, τα αποτελέσματα αντανακλούν την ανάπτυξη των περασμένων μηνών: «Οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες αυξάνονται σταθερά. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια σαφώς καθορισμένη στρατηγική τοποθέτηση και ένα σύγχρονο, πελατοκεντρικό επιχειρηματικό μοντέλο».

Παρ’ όλους τους προβληματισμούς για την οικονομία, σχεδόν η πλειοψηφία των γυναικών (83%) σε ηγετικές θέσεις υποστηρίζει ότι οι ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους. Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στα μοντέλα δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, ενώ αναμένουν και θετικά αποτελέσματα επιστροφής επένδυσης (ROI, Return of Investment) από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική διαδικασία αυτοματοποίησης (RPA, Robotic Process Automation) τόσο οι γυναίκες που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Πολύ σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι μισές Ελληνίδες επιθυμούν την ενίσχυση των γνώσεών τους σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθοριστικές για τη στρατηγική οι προσδοκίες των πελατών και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Για τα υψηλόβαθμα στελέχη, αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν είναι όσοι πληρούν τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές της αγοράς. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών (77%) στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο (80%) αισθάνονται προσωπική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι αξίες των πελατών αντανακλώνται στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές πολιτικές τις εταιρείας τους. Η πλειοψηφία όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι κατανοούν πολύ καλύτερα τους πελάτες τους χάρη στις αναλύσεις δεδομένων τα τελευταία χρόνια.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει γενική ομολογία ότι παίζει πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρόλο σε κάθε εταιρεία. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) των γυναικών στην Ελλάδα υποστηρίζουν τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς αυτοί οι παράγοντες θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Ωστόσο, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας (67%) στην Ελλάδα αναμένει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στο μέλλον να βρεθούν αρκετά κατάλληλοι εργαζόμενοι στις εταιρείες.

Ευελιξία (agility) και εστίαση στην καινοτομία

Από την έρευνα που διεξήχθη προκύπτει ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα χρειαστεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και ανθεκτικοί σε disruptive επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Το 78% των γυναικών της έρευνας στην Ελλάδα θεωρούν ότι η ευελιξία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησής τους, ενώ παράλληλα βασίζονται στον έγκαιρο εντοπισμό των τάσεων αγοράς ώστε να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές.

Επιπλέον, μεγάλη πρόκληση αποτελεί η κινητοποίηση της εταιρείας τους προς την κατεύθυνση της καινοτομίας. Γι’ αυτό τον λόγο, σχεδόν όλες οι ερωτηθείσες στη Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες (95% και 96%) δηλώνουν ότι οι διαδικασίες και η εφαρμογή της καινοτομίας χρήζουν βελτίωσης τα επόμενα τρία χρόνια. Οι γυναίκες στην Ελλάδα επίσης συμφωνούν (87%) ότι επιθυμούν μια εταιρική κουλτούρα στην οποία οι υπάλληλοι να συμμετέχουν στην οποιαδήποτε διαδικασία καινοτομίας, χωρίς να φοβούνται τυχόν αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση αποτυχίας.

Προώθηση της αλλαγής κουλτούρας

Η κουλτούρα αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Η ισότητα των δύο φύλων καθίσταται το νέο status quo σε πολλές οικογένειες, με περισσότερες από τις μισές γυναίκες να υποστηρίζουν ότι και τα δύο φύλα είναι εξίσου υπεύθυνα για το νοικοκυριό του σπιτιού. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών στην Ελλάδα (82%) έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου ή στερεότυπα καθημερινά στην εργασία τους, ενώ διακρίνεται μεγάλη διαφορά στο ποσοστό αυτό στις υπόλοιπες χώρες (58%).

Σύμφωνα με τις περισσότερες συμμετέχουσες (65%), όλες οι εταιρείες αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ευθύνη των εταιρειών αλλά και του καθένα ξεχωριστά να βοηθήσει τον εαυτό του. Γι’ αυτό τον λόγο οι περισσότερες ερωτηθείσες στην Ελλάδα (76%) και στις υπόλοιπες χώρες (73%) δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν ένα προσωπικό στρατηγικό πλάνο καριέρας.

Η Σιάνα Κυριάκου, λίγες μέρες πριν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ανέφερε: «Δράττομαι της ευκαιρίςα να υπογραμμίσω ότι η εταιρεία μας διαπνέεται έμπρακτα από κουλτούρα αξιοκρατίας και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι αξίες μας γίνονται γνωστές. Στην εταιρεία μας η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού μας σχεδιασμού για “inclusion and diversity”, για ίσες ευκαιρίες πρόσληψης και ένταξης στον εργασιακό χώρο. Είναι βαθιά καταγεγραμμένο στο DNA της KPMG να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και δίνουμε μεγάλη αξία στη μοναδικότητα του καθενός. Εστιάζουμε αποκλειστικά στον επαγγελματισμό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων μας. Και αυτό το κάνουμε πράξη, χρόνια τώρα. Αξίζει να σημειωθεί πως είμαστε η πρώτη εταιρεία που έκανε γυναίκα συνεταίρο (partner) το 1995, ανάμεσα στις “Big 4” εταιρείες, ενώ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 53% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες».

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού του 2019 και συμμετείχαν 1.124 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις από 52 χώρες και περιφέρειες. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα συμμετείχαν 55 γυναίκες σε ηγετικές θέσεις (5%) μεταξύ 40-65 ετών (87%), με το μεγαλύτερο ποσοστό (57%) να κατέχει ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε κλάδους Στρατηγικής/Management, Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πάνω από τις μισές γυναίκες (57%) εργάζονται στην ίδια θέση για πάνω από 5 χρόνια, ενώ το 61% απάντησε ότι δεν έχει εργαστεί σε σχετικές θέσεις εκτός εταιρείας.

Η έρευνα Global Female Leaders Outlook 2019 της KPMG αναδεικνύει για πρώτη φορά τις απόψεις και Ελληνίδων σε ηγετικές θέσεις.