• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023

Hλεκτρονική διαδικασία έκδοσης φορολογικής ενημερότητας

Στη βελτίωση και την απλοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για τους πολίτες προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μέσω του συστήματος  TaxisNet.Η επικεφαλής της ΓΓΔΕ κυρία Κατερίνα Σαββαΐδου προχώρησε στην αναβάθμιση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο»  (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.) και είναι πλέον σε εφαρμογή.
Εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.
3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.
4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.
Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:
1)  Η αιτία έκδοσης:
·      Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
·      Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
·      Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.
2)  Ο φορέας κατάθεσης.
3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.
 (πηγή: TO BHMA online)