• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

H πτώση του αργού και οι επιλογές των εταιριών πετρελαιοειδών

 

 (Deloitte). Οι πτωτικές τιμές των πετρελαιοειδών, οι μειωμένες εξορυκτικές δραστηριότητες και η περιορισμένη ζήτηση έχουν προβληματίσει τις εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής πετρελαιοειδών. Μια πρόσφατη ανάλυση της Deloitte για τον κλάδο πετρελαιοειδών και αερίου παρουσιάζει πέντε επιλογές που παρουσιάζονται στις εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο νέο περιβάλλον.

 Η ανάλυση της Deloitte διερευνά πώς οι εταιρίες οι οποίες ασχολούνται αμιγώς με την εξόρυξη και την παραγωγή, έχουν ιεραρχήσει και αξιοποιήσει διάφορες επιλογές για να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον των χαμηλών τιμών πετρελαιοειδών. Παρά τη σημαντική μείωση της εξορυκτικής δραστηριότητας, η παραγωγή μειώθηκε μόνο οριακά, η αύξηση της ζήτησης εξ αιτίας των μειωμένων τιμών είναι μικρότερη από την αναμενόμενη και οι τιμές των πετρελαιοειδών —ενώ είχαν σταθεροποιηθεί για ένα σύντομο διάστημα το 2ο τετράμηνο του 2015— έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 11 χρόνων – κάτω των $30/bbl.

 

Οι πέντε επιλογές για τις εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής πετρελαιοειδών

  1. 1.                  Υποβολή αίτησης για πτώχευση | Πόσες εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής υπέβαλλαν αίτηση για πτώχευση από τον Ιούλιο 2014 και πώς αυτό συνδέεται με την πτώση της τιμής των πετρελαιοειδών του 2008-2009;

Στις Η.Π.Α., 35 εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής με σωρευτικά χρέη κάτω των $18 δισ. αιτήθηκαν για προστασία από πτώχευση (ρευστοποίηση και δανειακή αναδιάρθρωση) το διάστημα μεταξύ 1η Ιουλίου, 2014 και 31 Δεκεμβρίου, 2015. Δεν είναι μόνο νέες και μικρές εταιρίες που επέλεξαν αυτό το δρόμο. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται για περισσότερο από 10 χρόνια (πριν από την επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου), ή επιβίωσαν την οικονομική κρίση του 2008–2009, είχαν έσοδα μεγαλύτερα από $500 εκ. (ή παραγωγή μεγαλύτερη από 25.000 BOE/d), και ακόμη και εκείνες οι εταιρίες που ανήκουν ή διοικούνται από μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια δεν είχαν καλύτερες επιλογές.

Παρά το γεγονός ότι ο αμερικάνικος κλάδος εξόρυξης και παραγωγής έχει ως τώρα επιδείξει μεγάλη ελαστικότητα, η αύξηση στις πτωχεύσεις το δεύτερο μισό του 2015 και οι ακόμη χαμηλότερες τιμές πετρελαιοειδών στο ξεκίνημα του νέου χρόνου προδιαθέτουν για ένα 2016 με προκλήσεις για πολλές εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής.

 

  1. 2.                  Δανεισμός | Πόσες εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής είναι οικονομικά πιεσμένες και πώς τις υποστηρίζουν οι τράπεζες;

Παρά την οριακά καλύτερη θέση σε σχέση με εκείνη των αφερέγγυων εταιριών, σχεδόν το 35% των εισηγμένων εταιριών με κύρια δραστηριότητα την εξόρυξη και την παραγωγή παγκοσμίως ή περίπου 175 εταιρίες είναι σε υψηλό κίνδυνο, χαρακτηρίζονται από το συνδυασμό αναλογιών υψηλής μόχλευσης και χαμηλής εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Η κατάσταση είναι αβέβαιη για 50 από αυτές τις 175 εταιρίες λόγω της αρνητικής αναλογίας μετοχών ή μόχλευσης άνω του 100, η τιμή της μετοχής κάποιων έχει ήδη πέσει κάτω του $5. Το ενδεχόμενο αυτών των εταιριών να πτωχεύσουν είναι υψηλό το 2016, παρόλο που οι τιμές των πετρελαιοειδών ανακάμπτουν ή ένα μεγάλο μέρος των χρεών μετατρέπεται σε μετοχές ή μεγάλοι επενδυτές παρέχουν ρευστότητα στις εταιρίες αυτές.

 

  1. 3.                  Εγχείρημα | Τόλμησαν κάποιες εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής να εντάξουν στο πρόγραμμά τους την ύφεση;

Παρά τα αδύναμα θεμέλια του κλάδου, πολλές εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής εκδήλωσαν ισχυρή διάθεση για ανάληψη κινδύνων. Αρκετές μάλιστα επιχείρησαν να εντάξουν στα χρονοδιαγράμματά τους την ύφεση. Παραδόξως, περίπου οι μισές από αυτές τις εταιρίες είχαν περιορισμένες δυνατότητες ανάληψης κινδύνων, εξ αιτίας της υψηλής μόχλευσης και της αδύναμης λειτουργικής απόδοσης. Περίπου το 40% των συμφωνιών για περιουσιακά στοιχεία βάσει αξίας αφορούσαν μη παραγωγικά πεδία, τα οποία έχουν υψηλή δέσμευση capex και δεν απέφεραν άμεσα ταμειακές ροές. Επιπλέον, το 64% των εταιρικών συμφωνιών βάσει αξίας είχαν μια συνιστώσα οφειλών μεγαλύτερη του 20%, σε μια περίοδο κατά την οποία τα στελέχη των τραπεζών συσφίγγουν τους πιστωτικούς κανόνες για τον κλάδο.

 

  1. 4.                  Προσαρμογή | Τι χρηματοοικονομικές προσαρμογές έχουν κάνει οι εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής για να επιβιώσουν την ύφεση;

Δεδομένων των υψηλών επιπέδων μόχλευσης και των αρνητικών ταμειακών ροών, οι εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής παγκοσμίως προχωρούν σε χρηματοοικονομικές προσαρμογές. Από το 2ο τετράμηνο του 2014, οι εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής έχουν αποταμιεύσει ή συγκεντρώσει μετρητά ως $130 δισ. από περικοπές capex και άλλα χρηματοοικονομικά μέτρα όπως είναι οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, έκδοση μετοχών και χαμηλότερη κατανομή μετοχών.

 

  1. 5.                  Βελτιστοποίηση | Γνωρίζουμε ότι οι εταιρίες εξόρυξης και παραγωγής έχουν μειώσει τα κόστη—αλλά πόσο;

Με τη χαρτογράφηση της αποδοτικότητας, της παραγωγής και των εξόδων, φαίνεται ότι υψηλότερη αποδοτικότητα ήταν ο κύριος μοχλός στην περικοπή εξόδων του κλάδου per BOE το 2ο τετράμηνο του 2014 (μια περίοδος αυξημένης παραγωγής), ακολούθησε η αλλαγή από περιθωριακά πεδία σε κύρια πεδία στα τέλη του 2014 και στις αρχές του 2015 (επίπεδη αύξηση παραγωγής). Τα προγράμματα περικοπής εξόδων ξεκίνησαν να βλέπουν ορατό αντίκτυπο στα τέλη του 2015.