• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

H ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, PWC

Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης προς τις αναδυόμενες αγορές θα συνεχιστεί, παρά την εμφανή επιβράδυνση της Κίνας μετά το 2020.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της PwC προβλέπεται ότι:

➜ Η Κίνα θα είναι η μεγαλύτερη οικονομία έως το 2030, όμως μακροπρόθεσμα ο ρυθμός ανάπτυξής της μάλλον θα μειωθεί, προσεγγίζοντας τον παγκόσμιο μέσο όρο.

➜ Η Ινδία ενδέχεται να διεκδικήσει από τις ΗΠΑ τη δεύτερη θέση έως το 2050.

➜ Η Ινδονησία, το Μεξικό και η Νιγηρία θα μπορούσαν να εκτοπίσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία από την πρώτη δεκάδα.

➜ Οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία επίσης θα σημειώσουν σημαντική άνοδο.

➜ Η Κολομβία και η Πολωνία θα επιτύχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από τη Βραζιλία και τη Ρωσία.

➜ Υπάρχει μία σημαντική εισροή χωρών της Άπω Ανατολής στους G20.

➜ Οι βασικές ευρωπαϊκές οικονομίες υποχωρούν στη λίστα έως το 2050.

➜ Η Τουρκία κρατάει τη θέση της στους G20 και μαζί με την Αίγυπτο θα ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην ΝΑ Μεσόγειο.

Η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης από τις εδραιωμένες ανεπτυγμένες οικονομίες της Βόρειας Αμερικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας θα συνεχιστεί για τα επόμενα 35 χρόνια –παρά τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας, που αναμένεται μετά το 2020.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια συμπεράσματα της τελευταίας μελέτης που εκπονήθηκε από τους οικονομολόγους της PwC, με τίτλο «Ο κόσμος το 2050: Θα συνεχιστεί η μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης;» Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται μακροπρόθεσμες προβλέψεις της πιθανής αύξησης του ΑΕΠ έως το 2050 για 32 από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, καλύπτοντας το 84% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, κατά την περίοδο 2014-50 ο μέσος ετήσιος παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να φτάσει λίγο πάνω από το 3% –να διπλασιαστεί δηλαδή σε μέγεθος έως το 2037 και να τριπλασιαστεί έως το 2050. Ωστόσο, είναι πιθανή μια επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης μετά το 2020, καθώς προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας και ορισμένων άλλων σημαντικών αναδυόμενων οικονομιών θα επανέλθει σε πιο βιώσιμα μακροπρόθεσμα επίπεδα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού σε ηλικία απασχόλησης επιβραδύνεται σε πολλές μεγάλες οικονομίες.

Ο John Hawksworth, επικεφαλής οικονομολόγος της PwC και ένας εκ των συντακτών της έκθεσης, αναφέρει: «Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύγκρισης του μεγέθους των οικονομιών, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, η Κίνα θα είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη έως το 2030, ανεξαρτήτως μέτρου σύγκρισης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα πάλι με τις προβλέψεις μας, ο ρυθμός ανάπτυξής της αναμένεται να μειωθεί σημαντικά μετά το 2020, καθώς γηράσκει ο πληθυσμός της, ο υψηλός ρυθμός επενδύσεων αναχαιτίζεται από φθίνουσες οριακές αποδόσεις και η οικονομία χρειάζεται να επενδύσει περισσότερο στην καινοτομία παρά στην αντιγραφή για να δοθεί ώθηση στην παραγωγικότητα. Η επαναφορά στον παγκόσμιο μέσο όρο έχει παρατηρηθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε γοργά αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, και εκτιμούμε ότι και η Κίνα θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία.

Η Ινδία έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξής της για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να αγγίξει τα 10 τρισ. δολάρια ΗΠΑ έως το 2020, σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ), ή γύρω στο 2035, σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει ότι η Ινδία θα επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη στις επενδύσεις σε υποδομές, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση του μορφωτικού επιπέδου σε όλο το φάσμα του πληθυσμού».

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι προβλέψεις της PwC για το πώς θα διαμορφωθεί η παγκόσμια κατάταξη των οικονομιών με βάση το ΑΕΠ (περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Σημείωση 1 στο τέλος).

Η έκθεση περιλαμβάνει και προβλέψεις με βάση το ΑΕΠ σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες, χωρίς τη σχετική προσαρμογή των τιμών. Σε αυτήν τη βάση, η Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ γύρω στο 2028, ενώ η Ινδία θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο το 2050, ακολουθώντας τις ΗΠΑ.

Στον Πίνακα 2 παρατίθενται οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ που αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της κατάταξης των χωρών με βάση το ΑΕΠ, παρουσιάζοντας ξεχωριστά την επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού και τη μέση αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος:

Εκτός από την Κίνα και την Ινδία, άλλα ενδιαφέροντα σημεία στις προβλέψεις της PwC, όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2, είναι τα ακόλουθα:

– Αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδονησία, η Βραζιλία και το Μεξικό έχουν τις δυνατότητες να ξεπεράσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία έως το 2030, με την Ινδονησία ενδεχομένως να σκαρφαλώνει στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης έως το 2050, εφόσον συνεχίσει να εφαρμόζει αναπτυξιακές πολιτικές.

– Η Νιγηρία, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες αποτελούν αξιοσημείωτες περιπτώσεις ανόδου στην παγκόσμια κατάταξη του ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντανακλώντας τους σχετικά υψηλούς αναμενόμενους μέσους ρυθμούς ανάπτυξης ύψους 4,5-5,5% ετησίως για την περίοδο έως το 2050.

– Η Μαλαισία επίσης αναμένεται να αναπτυχθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% έως το 2050, ο οποίος ξεπερνά τον εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της Κίνας, που για την αντίστοιχη περίοδο ανέρχεται σε 3,5%, σημειώνοντας εντυπωσιακή πρόοδο για χώρα μεσαίου εισοδήματος.

– Η Κολομβία αποτελεί ακόμη μια οικονομία που, σύμφωνα με τις προβλέψεις της PwC, αναμένεται να αναπτυχθεί με σχετικά υγιή μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης, περίπου 4% για την περίοδο έως το 2050, εμφανώς ταχύτερα σε σχέση με τους νοτιοαμερικανούς γείτονές της, όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή.

– Η ανάπτυξη της ιαπωνικής οικονομίας αναμένεται να είναι η μικρότερη μεταξύ των συνολικά 32 υπό εξέταση χωρών, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στον σταθερά μειούμενο πληθυσμό της. Συνεπώς, η Ιαπωνία αναμένεται να σημειώσει πτώση από την 4η στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του ΑΕΠ έως το 2050.

– Οι ευρωπαϊκές οικονομίες επίσης εμφανίζουν πτωτικές τάσεις, με τους ρυθμούς ανάπτυξης των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης να κυμαίνονται μεταξύ 1,5-2% ετησίως έως το 2050.

– Η Πολωνία αναμένεται να επιτύχει τον υψηλότερο μέσο ρυθμό ανάπτυξης των μεγάλων οικονομιών της Ε.Ε., αλλά και να ξεπεράσει τη Ρωσία σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Επιπρόσθετα, η PwC εκτιμά τον αντίκτυπο των προβλέψεών της σε μερίδια του παγκόσμιου ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (υποθέτοντας ότι οι μικρότερες χώρες που δεν καλύπτονται από το μοντέλο αναπτύσσονται ως ομάδα με μέσο ρυθμό ίδιο με εκείνον των 32 μεγάλων οικονομιών που καλύπτονται από τη μελέτη), Όπως φαίνεται από το Σχήμα 1 παρακάτω:

– Το μερίδιο της Κίνας στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να σταθεροποιηθεί στο 20% από τα μέσα της δεκαετίας του 2020 κι έπειτα, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξής της προσεγγίζει τον παγκόσμιο μέσο όρο.

– Το μερίδιο των ΗΠΑ μειώνεται σταδιακά, από περίπου 17% που είναι σήμερα σε 14% έως το 2050, ενώ της Ινδίας ενδέχεται να διπλασιαστεί και από 7% που είναι σήμερα να προσεγγίσει τα επίπεδα των ΗΠΑ έως τα μισά του αιώνα σε όρους ΙΑΔ.

– Το συνολικό μερίδιο της Ε.Ε. στο παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί, από 17,5% που είναι σήμερα σε περίπου 12% έως το 2050, υποθέτοντας ότι το συνολικό ΑΕΠ της Ε.Ε. αυξάνεται με ρυθμό ίδιο με τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης των 7 μεγαλύτερων οικονομιών της Ε.Ε. που έχουν συμπεριληφθεί στην έρευνα.

Ο John Hawksworth αναφέρει σχετικά: «Η Ευρώπη χρειάζεται να ανασυντάξει τις δυνάμεις της για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή, την ιστορική μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής δύναμης, η οποία μας φέρνει πίσω στο είδος της ασιατικής παγκόσμιας οικονομικής κυριαρχίας που ίσχυε πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Οι ΗΠΑ μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν την ισχυρή τους θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό τοπίο».

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις υποθέτουν, ωστόσο, ότι οι αναδυόμενες οικονομίες θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν ευνοϊκές για την ανάπτυξη πολιτικές. Στην πράξη, ενδέχεται να μην ακολουθήσουν όλες αυτήν την πορεία και συνεπώς μόνο ορισμένες εξ αυτών να εκπληρώσουν τις προσδοκίες που δημιουργούν οι προβλέψεις ανάπτυξης της PwC, ενώ άλλες ενδέχεται να ξεπεράσουν αυτές τις προσδοκίες, εάν καταφέρουν να επιταχύνουν τους ρυθμούς επενδύσεών τους και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Πώς πρέπει να προσεγγίσουν οι επιχειρήσεις τις αναδυόμενες αγορές;

Η ανάλυση της PwC περιλαμβάνει ένα πλήθος μηνυμάτων που απευθύνονται στις διοικήσεις των εταιρειών που φιλοδοξούν να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους όσον αφορά τις αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

– Θα είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης της περιόδου 2000-2012 των αναδυόμενων αγορών, δεδομένων των σημείων συμφόρησης που υπάρχουν, σε συνδυασμό με τις θεσμικές ελλείψεις. Πρέπει να συμπεριληφθεί ένας βαθμός επιβράδυνσης στα επιχειρηματικά σχέδια και τις επενδυτικές αξιολογήσεις.

– Οι αναδυόμενες αγορές διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς τα θεσμικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα οποία πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Επίσης, είναι δυνατόν να υφίστανται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων δραστηριότητας μιας οικονομίας όσον αφορά τα θεσμικά πλεονεκτήματα. Η βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, που επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο, είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε περιβάλλον αναδυόμενης αγοράς. Η συνεργασία με κατάλληλους τοπικούς συνεργάτες, που μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση όσον αφορά το τοπικό πολιτικό, νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι επίσης πολύ σημαντική. Η αναγνώριση και ενίσχυση των τοπικών στελεχών, που αντιλαμβάνονται καλύτερα το τοπικό επιχειρηματικό και κοινωνικό πλαίσιο σε σχέση με κάποιον που δεν εντάσσεται σε αυτό, μπορεί να αποτελέσει μια επιπρόσθετη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

– Για τις μεγάλες εταιρείες που πραγματοποιούν στρατηγικές επενδύσεις σε εκκολαπτόμενες αγορές (frontier markets), όπως είναι η υποσαχάρια Αφρική, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους θα μπορούσαν να εντάσσονται και δραστηριότητες που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τοπικού θεσμικού πλαισίου. Οι δραστηριότητες αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν παροχή της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικές κυβερνήσεις, σε τομείς όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η δημοσιονομική πολιτική και η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε κοινωνικές και οικονομικές υποδομές (π.χ. σε σχολεία, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, ενεργειακά και υδρευτικά έργα) στις περιπτώσεις στις οποίες οι υποδομές αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας σε μια περιοχή.

– Τέλος, ας μην ξεχνάμε τις ώριμες αγορές της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Οι αγορές αυτές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας για πολλές ακόμη δεκαετίες, ακόμη και αν οι μέσοι ρυθμοί ανάπτυξής τους κυμαίνονται μόνο γύρω στο 2%. Η ανάλυση της PwC δείχνει, για παράδειγμα, ότι το 2050 το κατά κεφαλήν εισόδημα (σε ΙΑΔ) στην Κίνα θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο 40% του αντίστοιχου μεγέθους των ΗΠΑ και στην Ινδία θα ανέρχεται περίπου στο 25% του αντίστοιχου μεγέθους των ΗΠΑ. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες, σε γενικές γραμμές, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν ευκολότερους και χαμηλότερου κινδύνου στόχους επενδύσεων, λόγω των πολιτικών και θεσμικών πλεονεκτημάτων τους.

Ο John Hawksworth καταλήγει: «Η πρόσφατη εμπειρία έχει δείξει ότι η σχετικά γρήγορη ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη για τις αναδυόμενες αγορές, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετώπισαν, για παράδειγμα, η Ρωσία και η Βραζιλία. Απαιτείται βιώσιμη και αποδοτική επένδυση στις υποδομές και βελτίωση των πολιτικών, οικονομικών, νομικών και κοινωνικών θεσμών.

Επίσης, απαιτείται ένα διαρκές άνοιγμα προς την ελεύθερη διακίνηση της τεχνολογίας και των ιδεών, καθώς και η κινητικότητα των ικανών στελεχών που αποτελούν τους κύριους μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, η υπερβολική εξάρτηση από φυσικούς πόρους θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη χωρών όπως είναι η Ρωσία, η Νιγηρία και η Σαουδική Αραβία, εκτός εάν οι χώρες αυτές καταφέρουν με την πάροδο του χρόνου να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους.

Εν κατακλείδι, ενώ η ανάλυσή μας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι αναδυόμενες αγορές έχουν τεράστιες προοπτικές, μπορούν ταυτόχρονα να μετατραπούν σε θεσμικό ναρκοπέδιο –το οποίο τόσο οι διοικήσεις όσο και οι επενδυτές πρέπει να εξερευνούν προσεκτικά».

Σημειώσεις

1. ΙΑΔ έναντι ΑΣΙ: Δεν υπάρχει ένας μόνο ορθός τρόπος μέτρησης του σχετικού μεγέθους των οικονομιών που διανύουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ανάλογα με τον σκοπό της άσκησης, το ΑΕΠ είτε σε αγοραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες (ΑΣΙ) είτε σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) είναι ενδεχομένως το πλέον κατάλληλο μέτρο σύγκρισης. Σε γενικές γραμμές, το ΑΕΠ σε ΙΑΔ αποτελεί καλύτερο δείκτη του μέσου επιπέδου διαβίωσης ή του όγκου εισροών και εκροών, καθώς διορθώνει τις σχετικές διαφοροποιήσεις στις τιμές, ενώ το ΑΕΠ σε ΑΣΙ αποτελεί καλύτερο μέτρο του σχετικού συνολικού μεγέθους των αγορών για επιχειρήσεις σε δεδομένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, τα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι, σε γενικές γραμμές, οι ΑΣΙ μακροπρόθεσμα τείνουν να προσεγγίζουν τις ΙΑΔ όσον αφορά τις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς τα μέσα εισοδήματα των τελευταίων σταδιακά προσεγγίζουν εκείνα των εκάστοτε ανεπτυγμένων οικονομιών. Στην παρούσα μελέτη, μια οικονομετρική εξίσωση στο μοντέλο μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της PwC που αντανακλά αυτήν την ιστορική σχέση έχει αποτελέσει τη βάση των προβλέψεων του ΑΕΠ σε ΑΣΙ. Επίσης, για σκοπούς απλοποίησης έχει γίνει η υπόθεση ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες ΙΑΔ παραμένουν σταθερές σε πραγματικούς όρους στην πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, οι προβλέψεις των ΑΣΙ υπόκεινται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας, για τον λόγο αυτό τόσο η μελέτη όσο και το παρόν άρθρο επικεντρώνονται στις προβλέψεις του ΑΕΠ σε ΙΑΔ.

2. Η μελέτη The World in 2050. Will the shift in global economic power continue? δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2015 στο http://www.pwc.com/world2050.

3. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης ερευνητικής δραστηριότητας της PwC για τις κύριες τάσεις που διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το: http://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/index.jhtml

4. Εκτενέστερη ανάλυση των αναπτυξιακών προοπτικών της Ινδίας και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους παρέχεται σε μια ακόμη πρόσφατη μελέτη με τίτλο Future of India:The Winning Leap. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στο: http://www.pwc.in/future-of-india/index.jhtml

 

Πίνακας 1: Προβλεπόμενη παγκόσμια κατάταξη ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης
(σε σταθερές τιμές δολαρίου του 2014)

 

  2014 2030 2050
Κατάταξη σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης Χώρα ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης

(2014 δισ. δολάρια)

Χώρα Προβλεπόμενο ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης

(2014 δισ. δολάρια)

Χώρα Προβλεπόμενο ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης

(2014 δισ. δολάρια)

1 Κίνα 17.632 Κίνα 36.112 Κίνα 61.079
2 ΗΠΑ 17.416 ΗΠΑ 25.451 Ινδία 42.205
3 Ινδία 7.277 Ινδία 17.138 ΗΠΑ 41.384
4 Ιαπωνία 4.788 Ιαπωνία 6.006 Ινδονησία 12.210
5 Γερμανία 3.621 Ινδονησία 5.486 Βραζιλία 9.164
6 Ρωσία 3.559 Βραζιλία 4.996 Μεξικό 8.014
7 Βραζιλία 3.073 Ρωσία 4.854 Ιαπωνία 7.914
8 Γαλλία 2.587 Γερμανία 4.590 Ρωσία 7.575
9 Ινδονησία 2.554 Μεξικό 3.985 Νιγηρία 7.345
10 Ηνωμένο Βασίλειο 2.435 Ηνωμένο Βασίλειο 3.586 Γερμανία 6.338
11 Μεξικό 2.143 Γαλλία 3.418 Ηνωμένο Βασίλειο 5.744
12 Ιταλία 2.066 Σαουδική Αραβία 3.212 Σαουδική Αραβία 5.488
13 Νότια Κορέα 1.790 Νότια Κορέα 2.818 Γαλλία 5.207
14 Σαουδική Αραβία 1.652 Τουρκία 2.714 Τουρκία 5.102
15 Καναδάς 1.579 Ιταλία 2.591 Πακιστάν 4.253
16 Ισπανία 1.534 Νιγηρία 2.566 Αίγυπτος 4.239
17 Τουρκία 1.512 Καναδάς 2.219 Νότια Κορέα 4.142
18 Ιράν 1.284 Ισπανία 2.175 Ιταλία 3.617
19 Αυστραλία 1.100 Ιράν 1.914 Καναδάς 3.583
20 Νιγηρία 1.058 Αίγυπτος 1.854 Φιλιππίνες 3.516
21 Ταϊλάνδη 990 Ταϊλάνδη 1.847 Ταϊλάνδη 3.510
22 Αίγυπτος 945 Πακιστάν 1.832 Βιετνάμ 3.430
23 Πολωνία 941 Αυστραλία 1.707 Μπανγκλαντές 3.367
24 Αργεντινή 927 Μαλαισία 1.554 Μαλαισία 3.327
25 Πακιστάν 884 Πολωνία 1.515 Ιράν 3.224
26 Κάτω Χώρες 798 Φιλιππίνες 1.508 Ισπανία 3.099
27 Μαλαισία 747 Αργεντινή 1.362 Νότια Αφρική 3.026
28 Φιλιππίνες 695 Βιετνάμ 1.313 Αυστραλία 2.903
29 Νότια Αφρική 683 Μπανγκλαντές 1.291 Κολομβία 2.785
30 Κολομβία 642 Κολομβία 1.255 Αργεντινή 2.455
31 Μπανγκλαντές 536 Νότια Αφρική 1.249 Πολωνία 2.422
32 Βιετνάμ 509 Κάτω Χώρες 1.066 Κάτω Χώρες 1.581

πηγή: βάση δεδομένων της έκθεσης «παγκόσμια οικονομική προοπτική» του δντ (οκτώβριος 2014) για τις προβλέψεις του 2014, προβλέψεις pwc για το 2030 και το 2050

 

Πίνακας 2: Προβλεπόμενοι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ
(% ετησίως, 2015-50)

Χώρα Μέσος ρυθμός αύξησης πληθυσμού Μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ Μέσος ρυθμός αύξησης πραγματικού ΑΕΠ
Νιγηρία 2,5% 2,9% 5,4%
Βιετνάμ 0,3% 5,0% 5,3%
Μπανγκλαντές 0,7% 4,4% 5,1%
Ινδία 0,7% 4,2% 4,9%
Φιλιππίνες 1,3% 3,2% 4,5%
Ινδονησία 0,7% 3,7% 4,3%
Πακιστάν 1,1% 3,3% 4,3%
Νότια Αφρική 0,5% 3,7% 4,2%
Αίγυπτος 1,1% 3,1% 4,1%
Μαλαισία 0,9% 3,2% 4,1%
Κολομβία 0,7% 3,4% 4,1%
Μεξικό 0,6% 3,0% 3,6%
Ταϊλάνδη -0,2% 3,7% 3,5%
Κίνα 0,0% 3,4% 3,4%
Τουρκία 0,6% 2,7% 3,3%
Σαουδική Αραβία 0,9% 2,4% 3,2%
Βραζιλία 0,4% 2,6% 3,0%
Αργεντινή 0,6% 2,1% 2,7%
Αυστραλία 1,0% 1,7% 2,7%
Πολωνία -0,3% 2,9% 2,6%
Ιράν 0,7% 1,8% 2,5%
ΗΠΑ 0,6% 1,8% 2,4%
Ηνωμένο Βασίλειο 0,4% 2,0% 2,4%
Νότια Κορέα 0,1% 2,2% 2,3%
Καναδάς 0,7% 1,6% 2,2%
Ρωσία -0,5% 2,6% 2,1%
Γαλλία 0,3% 1,6% 1,9%
Ισπανία 0,1% 1,9% 1,9%
Κάτω Χώρες 0,0% 1,9% 1,9%
Ιταλία -0,1% 1,6% 1,5%
Γερμανία -0,4% 1,9% 1,5%
Ιαπωνία -0,5% 1,8% 1,4%

πηγη: αναλυση pwc βασει πληθυσμιακων προβλεψεων οηε