• Σήμερα είναι: Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

H Deloitte Ελλάδος απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work

Deloitte

Μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas, η Deloitte Ελλάδος απέκτησε την πιστοποίηση του Great Place to Work, (Certified by Great Place to Work®). Για την πραγματοποίηση αυτής της πιστοποίησης συμμετείχαν οι εργαζόμενοι της Deloitte, οι οποίοι με άμεσο, ανώνυμο και εμπιστευτικό τρόπο αξιολόγησαν την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Η έρευνα αξιολόγησης επικεντρώθηκε σε πέντε παραμέτρους που συνθέτουν τη συνολική εμπειρία που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο, όπως: η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασμός προς τους εργαζομένους, το αίσθημα δικαιοσύνης που διέπει το εργασιακό περιβάλλον, η υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι και η ομαδικότητα που αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο.

Η παραπάνω αξιολόγηση έρχεται σε μια χρονική συγκυρία που η συνεχής αναδιοργάνωση του εργασιακού περιβάλλοντος (π.χ. τηλεργασία), καθώς και τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της ατζέντας της διοίκησης της Deloitte.

Με αφορμή την απόκτηση της πιστοποίησης του Great Place to Work, ο CEO της Deloitte Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσόπουλος, ανέφερε: «Μέσα σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας, που το 2020 άλλαξε σημαντικά, οι άνθρωποί μας παραμένουν η προτεραιότητά μας. Η παραπάνω αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη αξία, αφού προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζόμενους του οργανισμού και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για τις ενέργειες που κάναμε, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στη βελτίωση της καθημερινότητας, τη συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, την επαγγελματική τους εξέλιξη, μα πάνω από όλα τη διατήρηση των ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ομάδων μας».