• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Η ακεραιότητα στην ατζέντα των επιχειρήσεων, από τη θεωρία στην πράξη. ΕΥ

Τη σημασία της ακεραιότητας, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στην κουλτούρα των επιχειρήσεων στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο, αλλά και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, υπογράμμισε ο κ. Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Ερευνών και Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος, κατά την ομιλία του στο 1ο Compliance Forum, που διοργάνωσε η Palladian Conferences, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).

Για να καταφέρει ένας οργανισμός να επιτύχει, θα πρέπει να λειτουργεί με ακεραιότητα, να τηρεί τις υποσχέσεις του, να σέβεται τους νόμους και τους κανόνες ηθικής, αλλά και να ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στον επιχειρηματικό κόσμο. Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν την ακεραιότητα σαν ένα προσόν, μπορούν να λειτουργούν με περισσότερη αυτοπεποίθηση σε χώρες υψηλού ρίσκου, να εξετάζουν νέες αγορές και πιθανές εξαγορές, να καινοτομούν και να ενσωματώνουν την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις σχέσεις με τους συνεργάτες και τους μετόχους τους. Παρόλα αυτά, συχνά, οι οργανισμοί αποτυγχάνουν να επιδείξουν ακεραιότητα και ηθική, με καταστρεπτικές για τη φήμη τους, αλλά και για τη λειτουργία τους, συνέπειες. «Ένα λάθος για τις επιχειρήσεις σημαίνει μια χαμένη ευκαιρία να πράξουν το σωστό», σημείωσε ο κ. Δρακούλης. «Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν πολλά περισσότερα εάν οι επικεφαλής, αλλά και το ίδιο το προσωπικό και ο τρόπος λειτουργίας τους, αντιμετώπιζαν τα προβλήματα με ακεραιότητα και αυτοπεποίθηση».

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΥ, «15th Global Fraud Survey», η γνώμη των πελατών, αλλά και η κοινή γνώμη, χαρακτηρίστηκαν ως τα κορυφαία οφέλη από την επίδειξη ακεραιότητας στη λειτουργία μιας επιχείρησης, τόσο από τους έλληνες συμμετέχοντες όσο και από το σύνολο των συμμετεχόντων διεθνώς. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τις παραπάνω απαντήσεις, το 20% των ελλήνων ερωτηθέντων θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις πληρωμές με μετρητά, εφόσον αυτό βοηθά μια επιχείρηση να επιβιώσει. «Είναι φανερό και από την έρευνα που διεξάγαμε πρόσφατα, ότι το πρόβλημα με τους οργανισμούς ξεκινά από την κουλτούρα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θέτουν την ακεραιότητα σαν προϋπόθεση για την εργασία και την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και όχι σαν επακόλουθο, και με αυτό το σκεπτικό θα πρέπει να προσλαμβάνουν προσωπικό», ανέφερε ο κ. Δρακούλης.

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ

Είναι κοινή διαπίστωση πως υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ πρόθεσης και πράξης για να λειτουργήσουν οι οργανισμοί με ακεραιότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν την πρόθεση να πράξουν το σωστό, κάτι το οποίο φανερώνεται μέσα από τις δηλώσεις για την αποστολή και τις αξίες τους, τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα, τις πολιτικές και τις πρακτικές, αλλά και από τα μηνύματα της ηγεσίας. Η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών διαθέτει όλα τα παραπάνω –αρκετές, ωστόσο, φαίνεται να μένουν πίσω στην πράξη, καθώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, απουσιάζουν αρχές, πρότυπα συμπεριφοράς και άγραφοι κανόνες για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και των συνεργατών, εμπεριστατωμένα στοιχεία για τη συμπεριφορά των εργαζομένων και την κουλτούρα του οργανισμού, αλλά και μετρήσιμα στοιχεία για την επίδειξη ακεραιότητας του οργανισμού.

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΥΛΩΝΕΣ

Η Ατζέντα Ακεραιότητας (Integrity Agenda) των επιχειρήσεων έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι ευθυγραμμίζουν τους στόχους τους με τις πράξεις:

1. Διακυβέρνηση: Η δομή της διαχείρισης της ακεραιότητας, η οποία περιλαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο, την ηγεσία, αλλά και τις εταιρικές λειτουργίες, καθώς και τις πολιτικές που καθοδηγούν τις συμπεριφορές του οργανισμού.

2. Κουλτούρα: Η δέσμευση στην ακεραιότητα, η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις σε όλη την επιχείρηση. Η δημιουργία και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.

3. Έλεγχοι: Οι διαδικασίες που ενσωματώνουν την ακεραιότητα στις καθημερινές λειτουργίες του οργανισμού, προλαμβάνοντας και εντοπίζοντας παραβιάσεις των νόμων και της πολιτικής της επιχείρησης.

4. Πληροφόρηση: Η πληροφόρηση που βασίζεται σε δεδομένα αναφορικά με τους αναδυόμενους κινδύνους και την απόδοση ακεραιότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των προγραμμάτων και την εμβάθυνση των γνώσεων των υπαλλήλων.

«Αυτοί οι βασικοί πυλώνες καθοδηγούνται από την επιστήμη της συμμόρφωσης, δηλαδή τα καθιερωμένα κανονιστικά και νομικά πρότυπα για αποδοτικά προγράμματα συμμόρφωσης, καθώς και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνικών, για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ προθέσεων και πράξεων του οργανισμού. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μετράνε και να αξιολογούν τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης και της χρήσης αυτών των στοιχείων στην κουλτούρα και τη λειτουργία τους, έχοντας, πλέον, χειροπιαστά στοιχεία για το κατά πόσο αποδίδουν τα μέτρα και οι πολιτικές τους, καθώς και τι πρέπει να βελτιώσουν προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη», κατέληξε ο κ. Δρακούλης.