• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Η ασφάλεια των δεδομένων, Deloitte

Οι υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων μπροστά σε νέα προβλήματα.

Η χρήση της ανάλυσης δεδομένων («analytics») μπορεί να προσφέρει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που ποικίλλουν, από ανακαλύψεις ικανές να επηρεάσουν ολόκληρα επιχειρηματικά μοντέλα μέχρι και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη λήψη ορθότερων και τεκμηριωμένων επιχειρησιακών αποφάσεων, σύμφωνα με την έκδοση της Deloitte «Analytics Trends 2015».

«Τα analytics αναφέρονται στην ανάδειξη και ερμηνεία μοτίβων δεδομένων. Πρόκειται για εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης, οι οποίες εξετάζουν πρωτογενή –μη δομημένα– δεδομένα, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα data analytics χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρείες διαφόρων κλάδων για τη λήψη πιο σωστών επιχειρησιακών αποφάσεων. Επιπλέον, βοηθούν τις εταιρείες να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν υπάρχουσες μεθόδους ή θεωρίες, να περιγράφουν, να προβλέπουν και να βελτιώνουν την επιχειρησιακή τους απόδοση. Τα analytics συχνά χρησιμοποιούν τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων με σκοπό την καλύτερη ανάδειξη χρήσιμων συμπερασμάτων. Η έκδοση της Deloitte Analytics Trends 2015 αναδεικνύει τις πιο σημαντικές τάσεις στο πεδίο της ανάλυσης δεδομένων (analytics), οι οποίες αναμένεται να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις το 2015, διακρίνοντας ως κυρίαρχη τάση την ασφάλεια των δεδομένων», δήλωσε η κ. Αλήθεια Διακάτου, Analytics Leader στη Deloitte Ελλάδος.

Η κυρίαρχη τάση

Η Deloitte εντοπίζει την ασφάλεια των δεδομένων ως το κυρίαρχο θέμα το οποίο αναδείχθηκε το 2014. Μέσα στο 2015 οι εταιρείες αναμένεται να διαθέσουν σημαντικά ποσά στην κάλυψη κενών που σχετίζονται με την ασφάλεια των δεδομένων. Τα analytics –όπως ονομάζονται– αποτελούν πλέον ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόβλεψη, την ανίχνευση και τον εντοπισμό απειλών σχετικών με την ασφάλεια των δεδομένων. Όμως, για τη σωστή εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων απαιτείται η σύγκλιση, σε μια ομοιογενή προσέγγιση, της καινοτομίας, της ψηφιακής διασύνδεσης και της τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται βοήθεια στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τις πλέον κατάλληλες και αποδοτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των απειλών που σχετίζονται με ελλείψεις στην ασφάλεια των δεδομένων.

Τα «analytics των πραγμάτων»
(The Analytics of Things)

Το «Διαδίκτυο των πραγμάτων», μια ευρεία κατηγορία που περιλαμβάνει όλο τον κλάδο τηλεματικής σχετικά με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οχήματα, έξυπνους μετρητές παροχών, συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, tablets και PC modems, παράγει μεγάλο όγκο δομημένων και αδόμητων δεδομένων. Η ανάδειξη αξίας από τα δεδομένα αυτά θα πραγματοποιείται πλέον με μεγαλύτερη ευκολία μέσω των «analytics των πραγμάτων», ενώ διάφορα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων έχουν ήδη αναπτυχθεί γύρω από το «Διαδίκτυο των πραγμάτων». Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί απόκλιση μεταξύ των υφιστάμενων λύσεων και της θεωρητικής ανάλυσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί, λόγω της ιδιομορφίας των παραγόμενων δεδομένων (συνεχής παραγωγή, μεγάλα σε όγκο κ.λπ.). Κατά συνέπεια, αναμένονται σημαντικές εξελίξεις τόσο στις μεθόδους και στις πρακτικές συλλογής των σχετικών δεδομένων όσο και στην επεξεργασία τους.

Αποτίμηση των δεδομένων

Ένας μεγάλος αριθμός ειδικών στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων τονίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά και μόνο να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους αλλά και να τα θεωρούν ως κεφάλαιο της επιχείρησής τους. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές συνήθως αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη διαχείριση και την ανάλυση των δεδομένων, λόγω των κινδύνων καταστρατήγησης της ιδιωτικότητάς τους. Περαιτέρω, υπάρχει μια κυρίαρχη άποψη ότι όσα περισσότερα δεδομένα κατέχει κάποιος τόσο το καλύτερο, πλην όμως η καταγραφή, η αποθήκευση και η προστασία τους ενέχουν σημαντικό κόστος και κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Bιονικοί εγκέφαλοι

Τα analytics αποτελούν το σημείο συνάντησης της ανθρώπινης νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (machine learning). Τα γνωστικά συστήματα (cognitive computing) και τα analytics εμφανίζονται έτοιμα να βελτιώσουν σχεδόν κάθε τομέα στον οποίο έχουν εφαρμογή, οδηγώντας μεμονωμένους εργαζομένους και επιχειρήσεις περισσότερο στην εστίαση του πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, παρά στο πώς θα επιτύχουν την πλήρη αυτοματοποίηση των εργασιών τους.

Η άνοδος του ανοιχτού κώδικα
(open source)

Οι λύσεις ανοιχτού κώδικα μπορούν να αποδώσουν μοναδικά οφέλη. Όμως η υπέρμετρη έκθεση των επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους λύσεις έχει και σημαντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να υιοθετήσουν λύσεις βασισμένες σε ανοιχτό κώδικα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων για την υποστήριξή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός αντίκτυπος από την υιοθέτηση των συστημάτων ανοιχτού κώδικα στην τεχνολογική τους στρατηγική, όπως επίσης και να αναγνωρίζονται οι πιθανοί σχετικοί κίνδυνοι από τη χρήση τους.

Analytics στη φορολογία

Υπάρχουν νέες δυνατότητες στο φορολογικό πεδίο, μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εργασίες στην ανάλυση φορολογικών δεδομένων σήμερα επικεντρώνονται στα μοντέλα προσομοίωσης που δικαιολογούν ή προβλέπουν τα επίπεδα φορολόγησης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Ο φορολογικός σχεδιασμός του μέλλοντος πιθανότατα θα είναι πιο λεπτομερής και αναλυτικός απ’ ό,τι μέχρι σήμερα, εκτίμηση η οποία θα εντείνει την προσοχή των επιχειρήσεων κατά την ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους, καθώς μπορούν να αποκαλυφθούν φορολογικά στοιχεία που στο μέλλον ενδέχεται να τις βλάψουν.

Η αναζήτηση της ακρίβειας

Μία από τις πιο σημαντικές ανάγκες των εμπορικών τμημάτων των επιχειρήσεων αυτήν την εποχή είναι η παροχή δεδομένων στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. Για παράδειγμα, η χρήση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τους τρέχοντες και μελλοντικούς πελάτες θα μπορούσε να βοηθήσει τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να προσαρμόσουν καλύτερα τις προωθητικές ενέργειές τους. Λόγω αυτής της ζήτησης, οι εταιρείες παροχής δεδομένων (data brokers) αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξήσουν την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια των δεδομένων που μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις.