• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Η εγχώρια γραφειοκρατία ανησυχεί τους επιχειρηματίες περισσότερο από την ευρωπαϊκή (PwC)

Στα €324 δισ. τον χρόνο υπολογίζεται το κόστος της έλλειψης έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού για την Ευρώπη – Στα €2 δισ. για την Ελλάδα

Έρευνα της PwC

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη αξιολογούν ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες παρά τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Σε έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 2.450 εταιρείες από 31 ευρωπαϊκές χώρες, το 39% δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το 70,7% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξή τους, ενώ μόνο το 20% σημειώνει την γραφειοκρατία της Ε.Ε.

Ο Mark Smith, επικεφαλής πελατών και αγορών Ευρώπης – Μέσης Ανατολής και Αφρικής στην PwC, σχολίασε: «Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι πως, παρότι συχνά θεωρείται ότι η κανονιστική και γραφειοκρατική παρέμβαση των αρχών της Ε.Ε. περιορίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παγιδεύει τις εταιρείες, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Στην πραγματικότητα, πιστεύουν το αντίθετο: ότι το κανονιστικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες τους αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των εταιρειών τους από εκείνη της Ε.Ε. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να το θεωρήσουν ως προειδοποιητικό καμπανάκι. Χρειάζεται να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ιδιωτικών επιχειρήσεών, ξεκινώντας από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, καθώς και του κόστους της κανονιστικής συμμόρφωσης».

Παράλληλα, η έρευνα της PwC φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και μόνιμο πρόβλημα της Ε.Ε., που αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Το συγκεκριμένο αξιολογείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού.

Η PwC εκτιμά ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξης των €324 δισ. ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα 2 δισ. ετησίως.

Ο Mark Smith προσθέτει: «Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη αποτελεί διαρθρωτικό ζήτημα και η αγορά εργασίας στενεύει σε μια περίοδο ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερο και να προσελκύσουν πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες όπως η ελεύθερη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού και τα εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν στους απόφοιτους τα κατάλληλα προσόντα. Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών, των εργοδοτών και των υπαλλήλων αποτελεί το κλειδί για την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των ιδιωτικών και μη επιχειρήσεων με τις προσδοκίες της κοινωνίας και τα προσόντα των αποφοίτων. Η ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μεγαλώνει και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες υψηλής εξειδίκευσης για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές».

Εντούτοις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εμφανίζονται τώρα πιο αισιόδοξες απ’ ό,τι στο παρελθόν. Με βεβαιότητα πλέον οι εταιρείες θεωρούν ότι μπορούν να αναπτυχθούν στις εγχώριες αγορές εστιάζοντας στους πελάτες τους, υιοθετώντας ταυτόχρονα ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους (με ετήσια έσοδα μεταξύ €50 εκατ. ώς €100 εκατ.) ήταν οι πιο θετικές μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται προτεραιότητα μόνο από το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει πλήρως τη σημασία του ψηφιακού κόσμου για τις εταιρείες, υποτιμώντας τις προοπτικές που ανοίγονται, μη λαμβάνοντας υπόψη την απλοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO PwC Ελλάδας, σχολίασε: «Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ελληνικής οικονομίας. Όπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα, η Ελλάδα έχει αρκετό δρόμο να διανύσει στην επίλυση της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία (70,7%) την αντιλαμβάνεται και τη βιώνει ως εμπόδιο ανάπτυξης. Παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής κάθε εταιρείας απαιτείται να τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι ως μοχλός ανάπτυξης. Η απώλεια εσόδων ύψους €2 δισ. ετησίως για την ελληνική οικονομία είναι υψηλή, ενώ το συγκεκριμένο εύρημα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάληψη άμεσης δράσης. Τέλος, είναι σημαντικό για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μετάβαση, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο».

Σημείωση

Η PwC διεξήγαγε την έρευνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, με τη συμμετοχή 2.447 ιδιωτικών επιχειρήσεων και επενδυτών σε 31 ευρωπαϊκές χώρος (ΕΕ28 συν Ελβετία, Νορβηγία και Τουρκία). Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας υπολογίστηκαν οι οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Τα ευρήματα αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν από ειδικούς της PwC σε κανονιστικά, ψηφιακά και στρατηγικά θέματα. Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης στον σύνδεσμο www.pwc.com/private-business-survey.