• Σήμερα είναι: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ/ EXODUS FROM LETHARGY

Η Αναγέννηση του Οικουμενικού Συμβόλου ή …η Φιλοσοφία στην Οικονομία
Από τον Γεώργιο Γάκη, όπως ξεκίνησε ο Ξενοφών Ζολώτας…

 

Επιστολή προς τους Διακόνους της Νόησης (Hellenic version)

Αγαπητοί Προμηθείς της Σκέψης, 

Η ανατομία της πολύμορφης κρίσης αποκάλυψε την ελλειπτική σύνθεση μιας παρασιτικής οικονομικής μηχανής.
H μηχανή αυτή, η οποία είναι βασισμένη στα ελαστικά ήθη, την πλεονεξία, το υπερτροφικό εγώ, χαρτογραφεί τα συμπτώματα μιας νέας σηψαιμίας.

Και η Ευρώπη;
Η Ευρώπη παραμένει μέσα σε κλινική επιληψία με απαθείς και υποκριτικές πρακτικές που δυναμιτίζουν όχι μόνο την οικονομική αλλά και την γεωπολιτική θέση της Αμφικτυονίας.
Η κατάλυση της Δημοκρατίας πραγματώνεται με τη φίμωση της γνώμης, τα αυταρχικά μέτρα και την ανεργία, έχοντας ως σύμβολο αυθεντικότητας τον γαλαξία των «Ευρωπαϊκών Αστέρων».
Το πρόβλημα δεν είναι Οικονομικό. Είναι Ηθικό!!!
Οι ηθικοί κώδικες έχουν το χαρακτήρα μιάσματος. Η παρανοϊκή πανδημία της μισανθρωπίας αποτελεί την ψευδεπίγραφη «φιλοσοφία» της σαρκαστικής εποχής μας.
Στη σκηνή του πλανητικού θεάτρου, η πολιτική κωμωδία και τραγωδία, παίζοντας έναν ανταγωνιστικό ρόλο, σταματούν το χρονόμετρο της Γης σαν κοσμικοί πειρατές.
Μέσα στα σχιζοφρενικά μας χρονικά το Μέγα – Εγώ είναι ο Άναξ.
Ο Άναξ ο οποίος είναι αδιάφορος για την Πόλη, είναι αηδής και ακέφαλος μέσα στην ιστορική του αμνησία.
Όμως η γνώση της Ιστορίας είναι η θεραπεία ενάντια στην καταστροφική πνευματική αναλγησία.
Το φαινόμενο της απάθειας δεν είναι νέο και σε όλες τις εποχές το δίλημμα είναι το ίδιο :

  • Κόνιο ή Νέκταρ;
  • Καταστροφή ή Αρμονία;
  • Νεκρόπολη ή Πόλη;
  • Ογκολογία ή Οικολογία;
  • Ναρκισσιστική Ψευδοδημοκρατία ή Οικουμενική Αυθεντική

Δημοκρατία;
Ο Κόσμος στην νέα αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα είναι ένας απαθής κόσμος μέσα σε μία ηδονιστική ύπνωση.

Το σημαντικό, ηθικό πρόσωπο αφορίζεται με ένα μέγα ανάθεμα ως ανώμαλο.
Τα βασικά υποκριτικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν την αλληγορία αυτή είναι η κυνική και εφήμερη πλουτοκρατική εφορία και η γιγάντια μεγαλομανία, και όχι ο συλλογισμός, η ιδέα, ο διάλογος και η κριτική σκέψη.
Ας είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι όλοι οι απόστολοι της οικονομικής οντολογίας ανήθικοι.
Υπάρχουν επιχειρήσεις και τράπεζες οι οποίες αποτελούν παράγοντα της ορθόδοξης οικονομικής σκέψης και ανάπτυξης.
Το πρόβλημα είναι η «ιερά» Ηγεμονία των δεινοσαύρων της οικονομίας, η οποία βασίζεται μόνο σε έναν αριθμητικό και νομισματικό πραγματισμό, μέσω ενός βλάσφημου και παρασιτικού εγωισμού.
Ο Εφιάλτης της Πόλης και της Αγοράς, οι πατριάρχες του οικονομικού χάους.
Προσπαθούν να ανταγωνιστούν μέσα σε ένα ψευδογραφικό ολόγραμμα την αρμονία της Σκέψης…
Οι Κυνόδοντες εναντίον της Οικουμενικής Ιδέας των Αξιών και του Πνεύματος.
Τελικά, ο Κέυνς, ο Σμιθ, ο Μαρξ, ο Ένγκελς αποδείχθηκαν τραγικά αναχρονιστικοί και –τι οξύμωρο σχήμα!– αφού η αλήθεια αποκαλύφθηκε 2.500 χρόνια πριν.
Στις κατακόμβες του ανθρώπινου μυαλού ζει η ιδεολογία της Λογικής.
Ζει μέσα στον θησαυρό της Κλασικής Ελληνικής Σκέψης, η οποία δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά την διδακτική Αγορά των εσωτερικών ιδεών.
Είναι ο λογικός καταλύτης που μεταβολίζει την θεωρία σε πράξη, όχι ως ένας δημαγωγικός αλγόριθμος αλλά ως διόραμα της ευγενικής επιτομής της ζωής.
Η απάντηση είναι η Ακμή του Πνεύματος, η οποία λαμβάνει χώρα με τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Διογένη, τον Επίκουρο, τον Αριστοφάνη και την πληθωρική ανθολογία των ελλήνων Ποιητών και Φιλοσόφων.
Θέλουμε να Ζήσουμε βασιζόμενοι στο «γνώθι σ’ αυτόν»*, στο «Ει»* και στο «μηδέν άγαν»* και όχι στον δημαγωγικό, άηχο λήθαργο των «Γκουρού» της Οικονομίας.

Προτιμούμε τη Φιλοσοφία στην Οικονομία…

Με Οικουμενικούς Χαιρετισμούς,

Γεώργιος Κ. Γάκης
BSc, M.B.A.
Υποψήφιος διδάκτoρας του Azteca University

*Τα τρία βασικά παραγγέλματα (αλήθειες) από το μαντείο των Δελφών.

 

——————————————————————————————————————————–

 

The Regenesis of Ecumenical Symbol, or the …Philosophy on Economy
From Georgios Gakis, as Xenofone Zolotas began..

 

Epistle to Deacons of Noesis (Hellenic version)

Dears Prometheans of Skepsis, 

The anatomy of the polymorphous crisis has apocalypsed the elliptic synthesis of a parasitic economic machine.
That machine, which is based on elastic ethos, pleonexia, hypertrophic ego, has cartographized the symptoms of a new septicemia.

And the Europe ?
Europe remains in a clinic epilepsy with apathetic and hypocritical practices that dynamites not only the economic but also the geopolitic thesis of Amphictiony.
The catalysis of Democracy becomes a pragmatosis by phimosis of gnome, autarchist meters and anergy, having as symbol of authenticity the galaxy of “European Stars”.
The problem is not Economical. It is Ethical !!!
Ethic codes have the character of a miasma. The paranoid pandemia of misanthropy is a pseudepigraphic “philosophy” in our sarcastic epoch.
On the planetic theatre scene, politic comedy and tragedy act antagonistically role having stopped the chronometer of Gea as if cosmic pirates.
In our schizophrenic chronics Mega – Ego is an Anax.
An Anax, who is adiaphorous from Polis, is aedes and acephalus inside his history amnesia.
But gnosis of a History is the therapy for the catastrophical pneumatic analgesia.
The phenomenon of apathy isn’t new and in all epochs the dilemma is a same :

  • Conium or Nectar ?
  • Catastrophe or Harmony ?
  • Necropolis or Polis ?
  • Ogology or Ecology ?
  • Narcissistic Pseudodymocracy or Ecumenical Αuthentic

Democracy?

Cosmos, as if in a new allegory of Plato’s Speleo, is an apathetic cosmos in hedonistic hypnosis.
The semantic ethical person has been aphorized with mega – anathema as anomalous.

The basic hypocritical criterias which characterize this allegory are the cynic and ephemeral plutocratic euphoria and a gigantic megalomania and not the syllogism, the idea, the dialogue and the critical skepsis.
Let us be realistits. All the apostles of economic ontology aren’t unethical.
There are companies and trapezes which are paragon of orthodox economical skepsis and anaptyxis.
The problem is a “holy” Hegemony of economical dinosaurs which based only on arithmetic and numismatic pragmatism with blasphemy parasitic egoism.
The Polis and Agora’s Ephialtes, the patriarchs of economic chaos.
They try to antagonize in pseudographic hologram the harmony of Skepsis.
The Cynodonts versus the Ecumenical Idea of Values and Spirit. Finally, Keynes, Smith, Marx, Engel proved to be tragically anachronistic and -what an oxymoron scheme!- when the of the truth has been apocalypsed 2.500 years ago.
In catacombs of human mind lives the ideology of Logic.
It lives in the thesaurus of Classical Hellenic Skepsis, which isn’t panacea, but it is a didactic Agora of esoteric ideas.
It is a logical catalyst, which metabolize the theory to praxis not as demagogic algorithm but as the diorama of eugenic epitome of life.
The answer is Acme of Spirit, which takes place with Plato, Aristotle, Diogenes, Epicurus,
Aristophanes and the anthology of Greeks Poets
and Philosophers plethora.
We want to Live based on “know yourself ”*, “to Be”* and “do
not exaggerate”* not in demagogic anechoic lethargy off Economical “Gurus”.

We prefer the Philosophy on Economy…

With Ecumenical Regards

Georgios K. Gakis
BSc, M.B.A.
Candidate Doctor of Azteca University

 

* The basic truths from the Oracle of Delphi.