• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Η EY παγκοσμίως φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το 2021

Η EY παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι φιλοδοξεί να επιτύχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα μέσα στο 2021, θέτοντας ως στόχους την ουσιαστική μείωση των απόλυτων εκπομπών άνθρακα και την αφαίρεση ή αντιστάθμιση μεγαλύτερων ποσοτήτων άνθρακα από αυτές που εκπέμπει. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τα επτά βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα το 2021, τη μείωση των συνολικών εκπομπών άνθρακα κατά 40%, καθώς και την επίτευξη μηδενικής καθαρής κατανάλωσης άνθρακα (net-zero) το 2025.

Η δέσμευση της ΕΥ για βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης εταιρικής στρατηγικής «Next Wave» και της φιλοδοξίας του οργανισμού να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα από την EY σε παγκόσμιο επίπεδο, τον Δεκέμβριο του 2020, και καταδεικνύει τη δέσμευση του οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον και την επίτευξη μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα βασικά επιμέρους στοιχεία της νέας φιλοδοξίας της EY είναι τα ακόλουθα:

 Η μείωση των εκπομπών από επαγγελματικά ταξίδια κατά 35% μέχρι το 2025, σε σχέση με τo 2019.

 Η μείωση της συνολικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα γραφεία και η προμήθεια 100% ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών της EY, με συμμετοχή, παράλληλα, στην RE100, μια ομάδα σημαντικών επιχειρήσεων που έχουν δεσμευτεί για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2025.

 Η σύναψη εικονικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA), για την εισαγωγή στα εθνικά δίκτυα μεγαλύτερης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από όση καταναλώνει η EY.

 Η χρήση εργαλείων που θα επιτρέπουν στις ομάδες της EY να υπολογίζουν και, στη συνέχεια, να μειώνουν την ποσότητα άνθρακα που εκπέμπεται κατά την εκτέλεση έργων για πελάτες της ΕΥ.

 Η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στη φύση, καθώς και τεχνολογιών μείωσης άνθρακα, για την απομάκρυνση από την ατμόσφαιρα ή την αντιστάθμιση μεγαλύτερης ποσότητας άνθρακα από όση εκπέμπει η EY κάθε χρόνο.

 Η επένδυση σε υπηρεσίες και λύσεις που βοηθούν τους πελάτες της EY να μειώσουν την εξάρτηση των επιχειρήσεών τους από τον άνθρακα, με κερδοφόρο τρόπο, και παροχή λύσεων σχετικά με προκλήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 Η αξίωση της EY, από το 75% των προμηθευτών της, για καθορισμό στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την επιστήμη, το αργότερο έως το 2025.

Νέες λύσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την υποστήριξη των πελατών στην επίτευξη των στόχων τους

Οι ομάδες της EY σε ολόκληρο τον κόσμο αναπτύσσουν ένα σύνολο νέων λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης για τους πελάτες τους. Οι λύσεις αυτές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απομάκρυνση από τον άνθρακα, ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις τους δημιουργούν και προστατεύουν την αξία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι ομάδες της ΕΥ για την επίτευξη αρνητικού αποτυπώματος άνθρακα.

Η EY συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και να μετασχηματίζει τις δραστηριότητές της. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ομάδες της EY συνεργάστηκαν με πελάτες για να βοηθήσουν στην εφαρμογή αλλαγών στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ευέλικτης εργασίας και της αυξημένης χρήσης τεχνολογιών απομακρυσμένης εργασίας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των επαγγελματικών ταξιδιών. Η EY συνεργάζεται, επίσης, στενά με πελάτες στους κλάδους των αεροπορικών εταιρειών και της φιλοξενίας, για την επίτευξη αυτού του στόχου και την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε σειρά άλλων δράσεων που έχει αναλάβει η EY για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης του οργανισμού και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η EY διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο έχει αναπτύξει ένα βασικό σύνολο κοινών μετρήσεων και γνωστοποιήσεων σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων, για τους επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Στην ΕΥ έχουμε συνειδητοποιήσει, εδώ και αρκετά χρόνια, ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια απειλή που μας αφορά όλους και έχουμε πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας, τόσο ως ευρύτερου οργανισμού όσο και ατομικά. Οι στόχοι που θέσαμε για το 2021 και το 2025 είναι φιλόδοξοι, αλλά το επιτυχημένο, μέχρι σήμερα, ταξίδι μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη μας γεμίζει με την αισιοδοξία ότι θα τους πετύχουμε.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε, μέσω του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας στις δικές τους ξεχωριστές προσπάθειες για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων βιώσιμης ανάπτυξης, βοηθώντας τους να θέσουν τα θεμέλια για ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον».