• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Η ΕΥ προσφέρει δωρεάν στους 284.000 ανθρώπους της παγκοσμίως ένα πλήρως ψηφιακό πρόγραμμα MBA

EY

Η EY παγκοσμίως, σε συνεργασία με το Hult International Business School, ανακοινώνει το πρώτο, πλήρως αναγνωρισμένο, διαδικτυακό εταιρικό πρόγραμμα Master of Business Administration (MBA). Το MBA θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο σύνολο των 284.000 υπαλλήλων της EY, σε περισσότερες από 150 χώρες, στο πλαίσιο της εταιρικής κουλτούρας ένταξης χωρίς αποκλεισμούς, που προωθεί ο οργανισμός.

Το «EY Tech MBA», που παρέχεται από το Hult International Business School, εστιάζει στο να βοηθήσει τους ανθρώπους της EY να αναπτύξουν τον κατάλληλο τρόπο σκέψης, αλλά και το κατάλληλο εύρος δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέλλον της εργασίας. Το πρόγραμμα διατίθεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, αντανακλώντας τη γενικότερη τάση για μετάβαση στην ψηφιακή εκπαίδευση, που εντάθηκε εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, στη διάρκεια της οποίας η EY σημείωσε μια αύξηση της τάξης άνω του 40% στη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης που παρέχει στους εργαζομένους της.

Οι άνθρωποι της EY που θα παρακολουθήσουν το MBA, θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό πρόγραμμα σπουδών, διαλέγοντας μαθήματα από ένα εύρος τομέων –από την τεχνητή νοημοσύνη (AI), το blockchain και τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA), έως και την ευημερία στον χώρο εργασίας, τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη, καθώς και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Ο τίτλος σπουδών απονέμεται από το Hult International Business School, το οποίο φημίζεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, καθώς και την προσήλωσή του στην εκμάθηση πρακτικών γνώσεων. Το Hult, ένα από τα διαχρονικά κορυφαία business schools του κόσμου, αποτελεί το πρώτο business school το οποίο είναι τριπλά διαπιστευμένο στις ΗΠΑ.

Το MBA δρα συμπληρωματικά προς το εταιρικό πρόγραμμα EY Badges, μέσω του οποίου οι άνθρωποι της EY αποκτούν, διαδικτυακά, πιστοποιήσεις σε δεξιότητες του μέλλοντος, μαθαίνοντας και εφαρμόζοντας τις γνώσεις τους στην πράξη. Προκειμένου να τους απονεμηθεί το «EY Tech MBA» από το Hult International Business School, οι εργαζόμενοι της EY θα πρέπει να ολοκληρώσουν 16 προγράμματα Badges, από ένα εύρος θεματολογιών, όπως η τεχνολογία, η ηγεσία και διάφορα επιχειρηματικά θέματα, ενώ απαιτείται, επίσης, να εκπονήσουν και μια τελική εργασία. Συνολικά, ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερες από 300 ώρες στο πρόγραμμα.

Σχολιάζοντας το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EY, ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των ανθρώπων της, είναι αυτό που καθιστά την ΕΥ κορυφαία εταιρεία στον τομέα της, παγκοσμίως. Το νέο διαδικτυακό πρόγραμμα “EY Tech ΜΒΑ” της ΕΥ, σε συνεργασία με το Hult International Business School, θα εξοπλίσει περαιτέρω τα στελέχη μας και θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να βοηθήσουν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαρκή προσπάθεια της ΕΥ να παρέχει στα στελέχη της νέες ευκαιρίες επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής, ανάπτυξης».