• Σήμερα είναι: Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Η καθιέρωση ηθικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, EY

Η EY παγκοσμίως ανακοίνωσε ότι θα συνεργασθεί με τον πολυμερή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Partnership on AI, που δημιουργήθηκε για να βελτιώσει το επίπεδο κατανόησης της επίδρασης των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και να λειτουργήσει ως μια ανοιχτή πλατφόρμα για τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στους ανθρώπους και την κοινωνία. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της EY να συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, την κοινωνία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, για να καθιερώσει τις απαραίτητες διοικητικές και ελεγκτικές μεθόδους που απαιτούνται για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν θετικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, η EY πρόσφατα δημιούργησε την πρώτη διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να αναπτύξει αυστηρούς τρόπους προσέγγισης και αντιμετώπισης των ηθικών προκλήσεων που περιβάλλουν τις νέες τεχνολογίες και να βοηθήσει στην εφαρμογή στρατηγικών για τη δημιουργία αξιόπιστων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Υπό την ηγεσία του Nigel Duffy, Global Artificial Intelligence Leader της ΕΥ, η Συμβουλευτική Επιτροπή της EY για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελείται από τέσσερις πανεπιστημιακούς με εμπειρία στην επιστήμη της πληροφορικής, την τεχνολογία και την ηθική, οι οποίοι διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών γνώσεων γύρω από το αντικείμενο. Ο Duffy και άλλοι επικεφαλής της EY θα συναντώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με την Επιτροπή.

Μέλη της Επιτροπής είναι οι:

Reid Blackman, Ph.D., Founder και CEO, Virtue Consultants, τέως Philosophy Faculty στο Colgate University και Fellow στο Parr Center for Ethics του University of North Carolina, Chapel Hill.

Nello Cristianini, καθηγητής Artificial Intelligence, University of Bristol.

Luciano Floridi, καθηγητής Philosophy and Ethics of Information, Director του Oxford Internet Institute Digital Ethics Lab, University of Oxford, και Turing Fellow and Chair του Data Ethics Group, The Alan Turing Institute.

Lise Getoor, καθηγήτρια Computer Science and Engineering, University of California, Santa Cruz.

Μέσω της συνεργασίας με τον οργανισμό Partnership on AI, καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, η EY σκοπεύει επίσης να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και να συμβάλει στην ανάπτυξη διακλαδικών πρακτικών διακυβέρνησης, έτσι ώστε να βοηθήσει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην τεχνολογία και να κάνει περισσότερο κατανοητά τα ευρύτερα οφέλη που μπορεί να προσφέρει.

Με αφορμή τις πρόσφατες αυτές δράσεις της ΕΥ, ο κ. Ηλίας Βυζάς, εταίρος και επικεφαλής Data & Analytics της ΕΥ Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, επικεφαλής του Κέντρου Αριστείας Data & Analytics και επικεφαλής στο Τμήμα Βελτίωσης Απόδοσης της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζει: «Η τεχνητή νοημοσύνη ξεκλειδώνει τεράστιες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για την ανθρωπότητα γενικότερα. Ωστόσο, υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες για μια σειρά από σημαντικά ηθικά ζητήματα που δημιουργούνται στην πράξη. Στην ΕΥ είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες και να εξασφαλίσουν ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η συνεργασία μας με τον οργανισμό Partnership on AI και η δημιουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν δύο ακόμη κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση».