• Σήμερα είναι: Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Η στρατηγική σημασία του κλάδου φιλοξενίας για την Ελλάδα, Grant Thornton

Στην εκπόνηση καίριας έρευνας, ενόψει και της επαναλειτουργίας του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας, αλλά και της εξέτασης της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος, υπό τον τίτλο «Η στρατηγική σημασία της φιλοξενίας για την Ελλάδα», προχώρησε η Grant Thornton, για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

H έρευνα, που παρουσιάστηκε σε κοινή διαδικτυακή συνέντευξη τύπου της Grant Thornton και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσδιορίζει τη δυναμική της φιλοξενίας για τη χώρα, καθώς παράλληλα αναδεικνύει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν μέσω της εξέτασης της διασύνδεσής της με τους λοιπούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τονίζει την αναγκαιότητα διεύρυνσης της ανθεκτικότητας του κλάδου σε συστημικές (οικονομικές) και μη συστημικές (υγειονομικές, πανδημία Covid-19) κρίσεις.

Τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, η διάχυση ωφελειών της φιλοξενίας στην Ελλάδα επιμερίζεται σε 17 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και 9 τομείς. Η μέση ετήσια συνεισφορά της φιλοξενίας είναι περίπου 1 δισ. ευρώ, ποσό που διαμορφώνεται μόνο από την υλοποίηση επενδύσεων ανακαίνισης ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, η έρευνα από τις επενδύσεις στη φιλοξενία (σύνολο καταλυμάτων και μονάδων εστίασης) καταγράφει μέση ετήσια συνεισφορά στην οικονομία της χώρας ποσού 1,5 δισ. ευρώ. Το ύψος των ετήσιων επενδύσεων σε ανακαινίσεις αγγίζει το 1 δισ. ευρώ, ενώ η δημιουργία νέων καταλυμάτων φθάνει τα 170 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι λοιπές επενδύσεις σε καταλύματα ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ ετησίως και σε 140 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κονδύλια επενδύσεων στις μονάδες εστίασης. Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, η φιλοξενία αποτελεί τον πρώτο κλάδο σε επίπεδο προσφοράς θέσεων εργασίας (1 στις 4 θέσεις εργασίας είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας).

Ταυτόχρονα, η μελέτη της Grant Thornton, εξετάζοντας την εξέλιξη του κύκλων εργασιών της φιλοξενίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, παρατηρεί, μεταξύ άλλων, ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει άμεσα τις οικονομικές απώλειες της κρίσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όταν το σύνολο της οικονομίας παρουσίασε σωρευτικές απώλειες 11 δισ. ευρώ περίπου.

Μάλιστα, αποτέλεσε έναν από τους τρεις κυριότερους τομείς που σημείωσαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης κατά 3 δισ. ευρώ, καθώς η ικανότητά του κλάδου της φιλοξενίας να ανταποκριθεί άμεσα στις οικονομικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης φανερώνει τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας σε συστημικές κρίσεις.

Η ανθεκτικότητα της φιλοξενίας απέναντι σε μη συστημικές κρίσεις

Παράλληλα, βάσει του βαθμού ανθεκτικότητας σε μη συστημικές κρίσεις (υγειονομική κρίση Covid-19), μέσω της στατιστικής συσχέτισης των οικονομικών μεγεθών φιλοξενίας με μεγέθη ζήτησης (τουριστική κίνηση), προκύπτουν λιγότερες απώλειες του κύκλου εργασιών στη φιλοξενία, δεδομένης και της πτώσης της τουριστικής κίνησης το 2020, καθώς και η δυνατότητα της φιλοξενίας να συγκρατεί το μέγεθος των απωλειών που δημιουργούνται από μη συστημικές κρίσεις.

Βάσει της συσχέτισης, ο κύκλος εργασιών για το 2020 θα ήταν 4,7 δισ. ευρώ (με 8,4 δισ. ευρώ απώλειες). Ωστόσο, αναφέρεται πως ο πραγματικός κύκλος εργασιών ήταν εντέλει 30% μεγαλύτερος (6,1 δισ. ευρώ), φανερώνοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα της φιλοξενίας στη συγκράτηση απωλειών από μη συστημικές κρίσεις.

Σημειώνεται δε πως η φιλοξενία χαρακτηρίζεται από δυνατότητα ταχείας αντιμετώπισης και απόκρισης σε εξωγενείς μεταβολές (επαναφορά στο ήμισυ του έτους), καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης συγκριτικά με λοιπούς κλάδους (εμπόριο, κατασκευές, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες κ.λπ.)

Άξιο λόγου είναι, επίσης, πως η φιλοξενία εμφανίζει σημάδια ταχείας επαναφοράς σε απώλειες του κύκλου εργασιών που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες, ενώ διαθέτει υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης των αρνητικών οικονομικών κύκλων και άμεσης απόδοσης των πόρων που εντέλει επενδύονται σε αυτή.

Μεθοδολογία της έρευνας

Όσον αφορά τη μεθοδολογία που ακολούθησε η έρευνα, αυτή εξετάζει τα βασικά μεγέθη της φιλοξενίας (κύκλος εργασιών, προστιθέμενη αξία, απασχόληση κ.λπ.), εντοπίζει τους «συνδεδεμένους κλάδους» και εκτιμά τη συνεισφορά σε αυτούς από την υλοποίηση επενδύσεων στη φιλοξενία, ενώ εξετάζει και τον βαθμό ανθεκτικότητας του κλάδου μέσα από παραμετροποίηση και μοντελοποίηση του βαθμού «ευαισθησίας» του και του χρόνου επαναφοράς του.

Σε σχέση με τα εργαλεία ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η στατιστική επεξεργασία πρωτογενών μακροοικονομικών στοιχείων από εγχώριες και διεθνείς βάσεις δεδομένων, η ανάλυση μικροοικονομικών στοιχείων (σε επίπεδο εταιρειών) για τον προσδιορισμό βασικών οικονομικών μεγεθών και δεικτών και η διενέργεια οικονομετρικών αναλύσεων (μέσω γραμμικών και μη γραμμικών υποδειγμάτων), καθώς και έρευνας πεδίου για την εκτίμηση της σχετικής ευαισθησίας και της συνεισφοράς στους λοιπούς κλάδους.

σημεία όπου διατίθεται:

στο e-shop των Εκδόσεων Κλειδάριθμος:
https://www.klidarithmos.gr/apofaseis-proypologismou-kefalaiou-9e και σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία

Aποφάσεις προϋπολογισμού Κεφαλαίου

Οικονομικη ανάλυση επενδυτικών σχεδίων

Εκδόσεις Κλειδάριθμος

552 σελίδες

τιμή πώλησης, 33,50€