• Σήμερα είναι: Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου, 2023
IFRS 01

IASB – Σχέδιο δράσης και εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις αναφορικά με τις επερχόμενες ημερομηνίες δημοσίευσης των εργασιών σε εξέλιξη του IASB. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων και των νέων προτύπων εκτιμάται σε 6-18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να επιτραπεί νωρίτερη εφαρμογή των τροποποιήσεων ή νέων Προτύπων. Το ακόλουθο σχέδιο δράσης προβλέπει την ολοκλήρωση αρκετών εργασιών εντός του 2010 και του 2011.