• Σήμερα είναι: Κυριακή, 21 Απριλίου, 2024

IIF: ανησυχία για την ευρωζώνη

Στην αύξηση των καταθέσεων, αλλά και στην επιβράδυνση της μείωσης των τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αναφέρεται έκθεση του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF).

Σύμφωνα με το IIF αν και η παγκόσμια οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, με την Ευρώπη να αναδύεται από την ύφεση και τους γεωπολιτικούς κινδύνους στη Μέση Ανατολή να φαίνεται να υποχωρούν, ωστόσο η εμπιστοσύνη καταναλωτών και επενδυτών θα μπορούσε να δοκιμαστεί από μια σειρά γεγονότων και λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας σε αρκετές χώρες.
Ενδεικτικά το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο αναφέρεται στη μερική διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στις ΗΠΑ, στην πιθανή αποτυχία συμφωνίας για την άρση του ανώτατου ορίου του χρέους των ΗΠΑ στις 17 Οκτωβρίου, στην πολιτική αβεβαιότητα στη ζώνη του ευρώ, αλλά και στην προοπτική μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού στη Γερμανία.

Πάντως, το IIF διαπιστώνει βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα και εξομάλυνση των συνθηκών στο σκέλος των καταθέσεων. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στην Ελλάδα από την αρχή του έτους καταγράφεται αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, όπως στην Ιταλία και στην Ιρλανδία, εν αντιθέσει με την Ισπανία που οι καταθέσεις ακόμη μειώνονται.

 

Ομοίως για τις τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο σημειώνει πως ο ρυθμός μείωσης των χορηγήσεων επιβραδύνθηκε σε σχέση με πέρυσι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη ζώνη του ευρώ.