• Σήμερα είναι: Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

IOBE: πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2014

Την εκτίμηση ότι το χρηματοδοτικό κενό για τα επόμενα χρόνια αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω μετά  τις διαπραγματεύσεις της Κυβέρνησης με τους εταίρους στην Ευρωζώνη για το ελληνικό χρέος διατυπώνει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία που έδωσε σήμερα Μ. Τετάρτη στην  δημοσιότητα.

Το ΙΟΒΕ υπογραμμίζει στην έκθεσή του πως επιστροφή στην ανάπτυξη από το 2014 είναι πια ένας στόχος εφικτός, ωστόσο σημειώνει πως η επίτευξη μιας ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα σταθερής και σε υψηλό επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία συνθηκών που να προσελκύουν τους επενδυτές και χωρίς ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας.

Το Ίδρυμα σημειώνει πως ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν το εάν και πόσο θα αυξηθεί φέτος το ΑΕΠ είναι η δραστηριότητα του τουριστικού κλάδου. Για την ιδιωτική κατανάλωση εκτιμά ότι θα περιοριστεί και φέτος αλλά σε μικρό βαθμό, κατά 1,5-2%, σε αντίθεση με την περυσινή συρρίκνωσή της κατά 6%, ενώ οι περικοπές στις καταναλωτικές δαπάνες του δημόσιου τομέα εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερες από ότι το 2013, περίπου 3%.

Στο σκέλος των δημόσιων δαπανών για επενδυτικούς σκοπούς, από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το ΙΟΒΕ αναφέρει πως προκύπτει επιτάχυνσή του σε σχέση με πέρυσι, κατά 80% στο πρώτο δίμηνο του 2014.  Η συμβολή του δημόσιου τομέα στις επενδύσεις θα ενισχυθεί και από τη μεγαλύτερη δραστηριότητα του ΤΑΙΠΕΔ.

Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι καθοριστική προκειμένου το παραγωγικό σύστημα της χώρας να λειτουργήσει αποδοτικότερα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Η άρση των εμποδίων στη λειτουργία αγορών αγαθών και υπηρεσιών δύναται να συμβάλλει δραστικά στη βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με αξιόπιστο τρόπο μπορεί σταδιακά να οδηγήσει την οικονομία σε υψηλότερα επίπεδα προϊόντος και απασχόλησης, μέσω της ευκαμψίας στις αγορές και στο σύστημα τιμών που οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνεπάγονται.

Σε ότι αφορά στην ανεργία το ΙΟΒΕ προβλέπει ότι αναμένεται υποχώρησή της το τρέχον έτος, για πρώτη φορά από το 2008. Αυτή η εξέλιξη θα προέλθει από την αναθέρμανση της παραγωγικής δραστηριότητας και διευκολύνεται από τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα εκτιμά ότι η ανεργία το 2014 θα διαμορφωθεί φέτος περίπου μια ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από πέρυσι, στο 26%.

Το ΙΟΒΕ απευθύνει προειδοποιήσεις και για την πολιτική σταθερότητα. «Ο τρέχων εκλογικός κύκλος δημιουργεί αβεβαιότητα και έχει οδηγήσει σε αναμονή επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τη λήψη ορισμένων αποφάσεων», σημειώνεται στην έκθεση , ενώ προστίθεται πως η επιχειρηματικότητα συνεχίζει να συναντά και άλλα εμπόδια ή ανασταλτικούς παράγοντες στην επενδυτική δραστηριότητα, όπως η χαμηλή ζήτηση, το μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα, οι περιορισμοί εισόδου και οι στρεβλώσεις στην ανταγωνιστική λειτουργία σε κλάδους και επαγγέλματα.